จากการศึกษาป.โท ครั้งนี้ได้อะไรมากกว่าที่คิดและที่เห็นได้ชัดเจนคือได้เรียนรู้วิธีการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขกับชุมชน ซึ่งเป็นการทำงานที่แตกต่างจากที่ตนเองมีประสบการณ์ในงานประจำในร.พ. โดยงานในร.พ.จะมุ่งเน้นการรักษาเป็นสำคัญแต่งานชุมชนมุ่งเน้นที่การส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูเป็นสำคัญ  ดังนั้นการทำงานกับชุมชนสิ่งที่สำคัญคือการเข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริง  ต้องเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ เข้าใจชีวิตครอบครัวของชุมชนอย่างมาก จึงเป็นความแตกต่างจากงานในโรงพยาบาลซึ่งมักมองแค่เพียงตัวผ้ป่วยรักษาให้หายแล้วก็ให้กลับบ้าน  จึงคิดว่านี่คือสิ่งที่ได้มากกว่าความรู้นั่นคือประสบการณ์กับการได้ศึกษาชุมชนครั้งนี้