เมื่อคืนวานนี้ ( 17 ก.พ.2550 ) เห็นน้องชายภรรยาไปเข้าเวรที่โรงเรียน สอบถามภรรยาของเขา  บอกว่า การดูแลรับผิดชอบเวรโรงเรียนเข้มงวด หากเกิดปัญหาไฟไหม้  หรือเหตุร้ายแล้วไม่อยู่  เป็นอันเดือนร้อน

                   ครูสุวพรรณฯ  น้องสะใภ้ขณะเมื่อสอนอยู่ รร.บ้านหลับหมื่นไตย ปี 2537 แนะนำให้รู้จัก น้องคอย นักเรียนยอดกตัญญ  ปัจจุบันเธอเป็นครูสอนอยู่ รร.บ้านป่าคา  เล่าเกี่ยวกับเรื่องเวรยามว่า  ยอมรับว่า นายอำเภอเมืองน่าน เอาใจใส่ดีน่าสนใจ มีการเรียนผู้บริหารโรงเรียน  ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ประชุมที่อำเภอ  สิ่งที่เกิดผลในทางปฏิบัติยิ่งน่าสนใจ

                  ที่เธอเล่าให้เราฟังพอสรุปได้ว่า   ผู้ใหญ่บ้าน / กำนัน จะออกตรวจความเรียบร้อย ว่า ครูอยู่เวรหรือไม่  หากไปตรวจเวรแล้วเห็นอย่างไรก็จะเขียนไปตามความจริงและยังใส่ห้อยท้ายอีกด้วยว่า ผู้ใหญ่ /กำนัน รักษาราชการแทนนายอำเภอ  นายอำเภอฯ  กำชับอีกว่า  แม้ว่านายอำเภอมอบหน้าที่ให้แล้ว ก็มีอำนาจไปตรวจเวรอีก หากไปตรวจเวรต้องมีร่องรอยการทำงาน ถือว่าพวกเขาร่วมมือ รับผิดชอบเอาใจใส่ป้องปรามเหตุร้ายจากไฟไหม้ได้อย่างดีน่ายกย่อง