จากการที่ นายก สุรยุทธ์ ได้ให้นายสมคิดเข้ามาทำงานกับรัฐบาลนั้น ซึ่งมีการออกมาวิจารณ์กันเป็นอย่างมาก โดยนายสมคิดนั้นเป็นคนของ ทักษิณ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงคิดว่าควรที่จะให้เขาทำงานดูก่อนว่าเป็นอย่างไร หากเขายังใช้ระบอบทักษิณอยู่ก็ควรมีการพิจารณา ให้ออก แต่หากดูแล้วเขายังมีการเน้นในระบบทุนนิยมมากเกินไปก็ไม่ควรที่จะให้เขาเข้ามาทำงาน เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศ