ใน 95 องค์กรที่เป็นเครือข่ายงานวิจัย km ขณะนี้ถือได้ว่าประสบความสำเร็จในการเรียนรู้เรื่องบล็อก  มีการสร้างบล็อกและแพลนเน็ตเป็นจำนวนมาก 

        ตัวอย่างของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เช่นสำนักงานเขตพื้นที่สุราษฏร์ธานี ได้เชื่อมโยง การจัดการความรู้ของสพฐ. เข้ากับโครงการนี้ นับได้ว่าเป็นการใช้กระสุนนัดเดียวได้นกสองตัว

        ก้าวที่สองของโครงการที่จะใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี ก็คือการที่คณะนักวิจัยวางแผนการนิเทศรอบ 3 ด้วยการศึกษาความก้าวหน้าของเพื่อนสมาชิกด้วยบล็อก

      เพราะฉะนั้น ขณะนี้ที่คณะนักวิจัยออกเยี่ยมรอบสอง เราก็ได้แจ้งให้ทราบว่าเราได้เปิดแพลนเน็ตใหม่สำหรับ 1 องค์กรหนึ่งบล็อก  ชื่อว่า

       www.gotoknow.org/planet/erkm

      ขณะนี้มีหลายองค์กรเข้าไปรออยู่แล้ว คราวนี้เราต้องการ blogger ที่มีลักษณะเป็น ปชส.  คือ เล่าทีละตอนสั้นๆ เฉพาะกิจกรรมในโครงการวิจัย    เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องโครงการวิจัยค่ะ