มีภาพ ๑ ภาพ ครับ....ไม่ยาก ไม่ง่าย อยากทราบว่าเป็นที่ไหน และ ใครอยู่ในภาพครับ

Whare & Who
 

BeeMan

BeeMan