15/2 ของประดู่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้เข้าอยู่ในเครือข่ายยุทธศาสตร์สังคมจ.ชุมพร จึงขอสวัสดีทุกท่านที่อยู่ในเครือข่ายฯวันนี้ประดู่ได้รับความรู้ วันต่อไปประดู่อาจจะมีความรู้มาฝากสมาชิกบ้าง แต่ตอนนี้ยังไม่มีสิงดีๆ เท่าที่ควร สมองยังไม่ค่อยแล่น ฉะนั้น ขอลาสำหรับวันนี้.