GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

Performance Management in Action

ประเมินเพื่อพัฒนา

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด

 Performance Management in Action ประเมินเพื่อพัฒนา ความก้าวหน้าอยู่ที่ ฅน

ด่านซ้าย

ภาพ ลูกสาวท่านรองพัชรี รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกุล กำลังพิสูจน์ ว่าต้นสาระ มีกลิ่นเช่นไร

 พฤติกรรมการทำงาน เป็นผลจากการที่เราได้ กำหนด สร้าง พัฒนา สมรรถนะ ทั้งด้าน ความรู้ ทักษะ และ ทัศนคติ

 ผลจากการกำหนดสมรรถนะ จะมีการแสดงออกมาเป็น "พฤติกรรมการทำงาน"

 การประเมินเพื่อพัฒนาทุกรอบไตรมาส หรือ  ทุกรอบกิจกรรมจะเป็นประโยชน์ ต่อ ตน และ ฅน งาน องค์การ

 นอกจากการรายงานเป็นเอกสาร สรุปภาระงาน การสัมภาษณ์รายบุคคล และ การฟังผลสะท้อนแบบรอบทิศ แบบ ๓๖๐ องศา เป็นหนทางที่ต้องกระทำ

 ผลพลอยได้นำไปประกอบ "พิจารณา ความดี ความชอบ"ได้ด้วยครับ

JJ2007

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 78714
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 3
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (3)

เป็นผู้ถูกประเมินค่ะ...

  • ได้ทบทวนผลของงาน
  • ได้ทบทวนตนเอง
  • ได้ข้อแนะนำเพื่อไปพัฒนา

ขอบพระคุณค่ะ

 

เรียน คุณพิชชา

 เป็นผู้นำ ต้องทำให้เป็นตัวอย่าง

 อย่าเอาแต่สั่ง

 ครู JJ รองศาสตราจารย์ น.พ เมืองทอง แขมมณี สั่งสอนมาดีครับ 

ประเมินเพื่อให้กำลังใจ ประเมินเพื่อเติมส่วนเกินส่วนขาด และ ประเมินนำมาประกอบให้ความดี

 ไม่ใช่ฟังแต่ที่เขาเขียนมา ฟังคนอื่นเล่าต่อ ต้องคุยกันตัวเป็นเป็น ครับ

เป็นผู้ประเมินค่ะ....ยึดหลักประเมินเพื่อพัฒนา...ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา...และเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกันและกัน....และติดตามงาน ตามแผน...ด้วยค่ะ