ขณะนี้ที่กระดานข่าวคณะแพทย์ กำลังมีการอภิปรายเรื่อง หลักสูตรที่เหมาะสม ผมคิดว่าน่าสนใจในการสนทนาต่อเนื่องเพื่อขยายการรับรู้และความเห็น

 ความรู้มีหลาย มิติ คล้ายๆกับสุขภาพที่เป็นองค์รวม มีหลายมิติ และความรู้ก็มีความเป็นองค์รวม คล้ายๆกับสุขภาพเหมือนกัน มี ความเชื่อมโยง และหากขาดความเชื่อมโยง หรือความไม่สมบูรณ์เกิดขึ้น ความรู้นั้นก็จะไม่ดี ใช้ไม่ได้ หรือแม้กระทั้งเกิดเป็นผลเสียได้

แต่ทว่า การประเมิน ในยุคปัจจุบัน เป็นการ "เชื่อมโยงเอาดื้อๆ" คือไม่ได้พิจารณาว่าอะไรเชื่อมได้ อะไรเชื่อมไม่ได้ (ดูการอภิปรายเรื่องนี้ในบันทึก "3 ด่านมนุษย์ท่อนไม้") เพียงแค่เอามาบวกกันก็แปลว่าเชื่อมแล้ว ยกตัวอย่างเช่น วิชาศัลยศาสตร์ มีรายวิชาทฤษฎี รายวิชาปฏิบัติ หน่วยกิตพอๆกัน มีเกณฑ์ผ่านค่านึง ทีนี้ถ้าเกิดมีเด็กทำทฤษฎีได้ดีมากๆ ก็สามารถจะผ่านทั้งๆที่ปฏิบัติห่วยไม่มีชิ้นดี หรือ vice versa คนที่สอบผ่านศัลยศาสตร์โดยที่มีดีแค่มิติใด มิติหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่ สามารถทำผ่าตัด ได้อย่างแน่นอน แต่ด้วยระบบประเมินในปัจจุบันแปลว่า OK!!

หรือเกือบทุกคณะฯ ก็จะมีวิชาจริยศาสตร์รวมอยู่ด้วย หน่วยกิตไม่มากเท่าไร ไม่มากเท่ากับรายวิชากลุ่มสายหลักแน่ๆ แต่สมมติอย่างของคณะแพทย์ ถ้าเด็ก สอบตก วิชาจริยศาสตร์ จะสามารถสอบผ่าน และได้ พ.บ. หรือไม่? ถ้าได้จะแปลว่าอย่างไร?

ในการสอบระดับวุฒิบัตรครั้งหนึ่ง เคยมีคนเสนอให้มีสัดส่วนข้อสอบจริยศาสตร์ทางวิชาชีพลงไปสัก 5 ข้อ จะได้ "ครอบคลุม" ในชุดข้อสอบ final ซึ่งเป็น MCQ (multiple choices) ผมก็รู้สึกอึดอัดใจมาก ถามไปว่าถ้าตอบ 5 ข้อนี้ไม่ได้เลย เราจะ แปลความหมายว่าอย่างไร? เราสามารถจะใช้ competency ที่เหลือของ candidate คนนี้มาชดเชยจริยศาสตร์ที่บกพร่องไปได้หรือไม่?

มีนักศึกษาเขียนลงในกระดานข่าวครั้งหนึ่ง (หา link ไม่เจอแล้ว) ว่าเขาดันไปตก block health promotion ทำให้ไม่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ทั้งๆที่เกรดถึง จะขอต่อรอง ทำให้นึกถึงสมัยก่อนตอนเด็กๆ ที่เราจะมี "วิชาที่ทิ้งได้" คือมีหน่วยกิตต่ำๆ ถ้าเวลาไม่พอก็ปล่อยไป ถึงเกรดไม่ดีก็ไม่ฉุดเกรดรวมสักเท่าไร วิชาพวกนี้มักจะเป็นพวกสังคมศาสตร์ สุขศึกษา หน้าที่ศีลธรรม หน้าที่พลเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายวิทย์ จะ look down วิชาเหล่านี้ หาว่าเป็นวิชาท่องบ้าง (ซึ่งก็ต้องยอมรับว่า สมัยนั้น วิชาเหล่านีเราแค่ "ท่อง" จริงๆ หาได้นำไปเชื่อมโยงอะไรเลยไม่) วิชากระจอกบ้าง

ในเมื่อพวกเรา (อาจารย์) เป็นคน sign ให้ผ่าน ให้เป็นบัณฑิต จะมาบ่นทีหลังคงจะแปลกอยู่เหมือนกัน แต่ถ้าเรามองย้อนไปที่นิยามความหมายของบัณฑิตที่จะต้อง

  • มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพของตนเป็นมาตรฐาน
  • มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
  • มีความแสดงออกทางด้านความคิด การพูด การกระทำ สมเป็นผู้ได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษา

แล้วเราได้ปล่อยอะไรออกไปสู่สังคม "ทั้งๆที่รู้" อยู่บ้าง มาบ่นก็คงจะ hypocrisy เกินไป