อเนกประสงค์

สปช. 202/26

 

วัดปลอดเหล้าป้ายทอง  เรืองรองโบสถ์เพื่อพ่อหลวง