สพท.นม.1  จัดอบรม Blog  รุ่นที่  จำนวน  28  โรงเรียน   

วันที่  15  กุมภาพันธ์  2550  ศูนย์ ICT  สพท.นม.1  จัดอบรม Blog

มีบุคลากรเข้าอบรม  28  คน