แหล่งโบราณคดี

Natagrit
บ้านโนนวัด Natagrij
แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด *

ตำบลพลสงคราม  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

            บ้านโนนวัด  เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก  อยู่ในเขตปกครองหมู่ที่  ๑๑  ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ตัวหมู่บ้านตั้งอยู่บนเนินดินแหล่งโบราณคดี  มีคูน้ำและคันดินล้อมรอบ    ชั้น  มีแหล่งโบราณคดีที่อยู่ใกล้เคียงคือ  เนินอุโลก ( โนนอุโลก )  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านโนนวัด  ห่างออกไปเป็นระยะทางประมาณ    กิโลเมตร             กรมศิลปากรและมหาวิทยาลัยโอทาโก  ประเทศนิวซีแลนด์  ได้ร่วมมือกันศึกษาวิจัยทางโบราณคดีที่บ้านโนนวัด  ภายใต้โครงการศึกษา “The Development  of  an  Iron  Age  Chicfdom”  โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยพัฒนาการพัฒนาการของชุมชนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคเหล็ก  ซึ่งเป็นช่วงระยะสำคัญก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ตอนต้นในดินแดนแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้             การดำเนินการขุดค้นทางโบราณคดีตามโครงการดังกล่าว  มีระยะการดำเนินงาน    ปี  คือ  ตั้งแต่เดือนมกราคม  ๒๕๔๕  ถึงเดือน มีนาคม  ๒๕๔๗  พื้นที่ที่ทำการขุดศึกษามี    บริเวณ  คือ .   บริเวณที่    ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายหลักอยู่บริเวณใจกลางของเนินดิน  อยู่ในเขตที่ดินของนางสงวน  จงกลาง  และนางวอย  แก้วกลาง  พื้นที่ที่ทำการขุดค้นมีขนาดกว้าง  ๑๒  เมตร  ยาว  ๒๓  เมตร .   บริเวณที่    อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเนินดิน  ในเขตที่ดินของนางตุ๊  พรหมนอก  หลุมขุดค้นมีขนาดกว้าง    เมตร  ยาว    เมตร .    บริเวณที่    อยู่ทางทิศใต้ของเนินดิน  ในที่ดินของนางสงวน  จงกลาง  หลุมขุดค้นมีขนาดกว้าง    เมตร  ยาว    เมตร  

  *  จากเอกสารประกอบการอบรมของ ดร . รัชนี  ทศรัตน์  นักวิชาการระดับ ๘  กรมศิลปากร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์วิชาการ

คำสำคัญ (Tags)#แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด

หมายเลขบันทึก: 78707, เขียน: 15 Feb 2007 @ 12:01 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 10:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)