ชมรมกล้วยไม้พิษณุโลก จัดตั้งขึ้นสมัย 20-30 ปีก่อน มีสมาชิกจำนวนมากที่เป็นทั้งเจ้าของฟาร์มและเลี้ยงเป็นงานอดิเรค  ป็นชมรมกล้วยไม้ที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของประเทศไทย  แต่เมื่อประมาณปี 2535-2536   การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ในพิษณุโลกเริ่มซบเซาลงไปเนื่องจากเป็นยุคทองของโป้ยเซียนและบอนสี   ประธานชมรมกล้วยไม้พิษณุโลกคนสุดท้ายคือ คุณ สุวิช  แสงอรุณ (เจ้าของสวยกล้วยไม้แสงอรุณ ที่อ. วังทอง) ได้เสียชีวิตลงเมื่อปี 2546 ทำให้กิจกรรมของชมรมหยุดชงักเนื่องจากไม่มีผู้ติดต่อประสานงาน 

  ผู้เขียนจึงอยากชวนเชิญผู้ที่สนใจในกล้วยไม้ร่วมกันสมัครเป็นสมาชิกของชมรมเพื่อจัดตั้งชมรมกล้วยไม้ขึ้นใหม่ โดยมีผมเป็นผู้ประสานงาน(ชั่วคราว)ครับ  ผู้ที่สนใจสามารถส่งชื่อ-สกุล และที่อยู่ มาที่ผม ที่อีเมล์ [email protected]  และเมื่อรวบรวมได้แล้วจะขอเชิญประชุมเลือกประธานและคณะกรรมการทำงาน เสนอเข้าที่สมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทย  และวางแผนดำเนินงานในการจัดกิจกรรมครับ 

           

              Blc. Chunyeah