ความเห็น 11383

รับสมัครสมาชิก...ชมรมกล้วยไม้พิษณุโลก

ชมรมเยาวชน
IP: xxx.144.143.6
เขียนเมื่อ 

ประกาศรับสมัครสมาชิกชมรมเครือข่ายเยาวชน
รับสมัครสมาชิกชมรมเยาวชนรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่นการปลูกป่า การรักษาสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ การขอใบสมัครได้ที่pre_dee.thaiinfonet.com โดยไม่ต้องพิมพ์คำว่าwww.ครับ
วิธีการสมัคร
ส่งจดหมายมาที่ ศูนย์ประสานงานชมรมเยาวชนรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 46/18 ม.7 ซ.นาคบำรุง ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 74110
สำหรับผู้ที่สนใจเป็นพันธมิตรติดต่อมาที่ ศูนย์ประสานงานชมรมเยาวชนรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 46/18 ม.7 ซ.นาคบำรุง  ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 74110
รับสมัครผู้ประสานงานศูนย์ชมรมเยาวชนรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยจะต้องมีที่ตั้งศูนย์ของตนเอง ส่วนเงินทุนจะออกให้บางส่วน สำหรับทุนการจัดกิจกรรมทางชมรมจะจัดหาทุนให้
สายตรงถึงประธานชมรม นาย คมสรร สามสังข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 ซอยอิสรภาพ 15     แขวงหิรัญรูจี     เขตธนบุรี   กรุงเทพฯ  10600  (โทร 06-599-8923)