สวัสดีครับ

             พบกันอีกแล้วครับ สำหรับการประกาศผลการตัดสินขุมความรู้ฯ ยอดเยี่ยมของชุมชน Chumphon-KM-Station โดยชุมชนขอประกาศว่า