ถ้าบันทึกลงไปแล้ว ช่วยลงชื่อด้วยนะ

ชื่อนั้นสำคัญไฉน ?

เพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นใคร เอาชื่อเล่น ชื่อจริง ชื่ออะไรก็ได้ที่พวกเราพอจะรู้ได้ว่า ไผเป็นไผ  

ว.2 ว.8 ว.60

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Blog กลาง ของเพื่อน อต.15ความเห็น (0)