ชาวเกาหลีรู้จัก RCA และ Core Value มานานแล้ว

ด้วยหลักคิดประจำใจ ทำให้ทุกสิ่งมีคำตอบ

       เมื่อครั้งที่เครื่องปรุงที่หมักไว้มีรสชาดเปลี่ยนไป ร้ายแรงถึงขั้นที่บ้านเมืองจะวิปโยคตามความเชื่อโบราณนั้น ฮันซังกุงและแดจังกึมถูกมอบหมายให้ไปสืบหาสาเหตุเพื่อหาวิธีแก้ไขป้องกัน ดังนั้นทั้งคู่จึงออกนอกวังไปพิสูจน์สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการหมักเครื่องปรุงว่ามีคุณภาพดีอยู่หรือไม่ เริ่มจากเกลือที่ใช้หมัก  ถั่วก้อน และโอ่งที่ใช้หมัก โดยในแต่ละอย่างนั้น ทั้งคู่ได้พิจารณาจากกระบวนการทำงาน เช่น การพิจารณาความสมบูรณ์ของเมล็ดถั่ว การที่เห็นผู้ผลิตโอ่งด่าทอลูกชายที่นำน้ำเคลือบหม้อที่หมักยังไม่ได้ที่มาใช้เคลือบหม้อ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าสิ่งเหล่านั้นมีคุณภาพดี ไม่น่าจะเกี่ยวกับการที่เครื่องปรุงเปลี่ยนรส

        สุดท้ายด้วยความช่างสังเกตุ พบว่าเมื่อผ่านไปหมู่บ้านหนึ่งกำลังจัดพิธีบวงสรวงเครื่องปรุง ซึ่งโดยปกติแล้วแต่ละบ้านจะบวงสรวงในบ้านของตนเอง และเมื่อขอลองชิมเครื่องปรุงก็พบว่ารสชาดดีมาก ถึงแม้ว่าชาวบ้านจะใช้เลือกหรือถั่วที่มีคุณภาพต่ำกว่าในวังหลวงก็ตาม นั่นน่าจะแสดงว่าคุณภาพของเกลือและถั่วไม่น่าจะมีผลต่อรสชาดของเครื่องปรุง ซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นวิธีคิด วิธีพิสูจน์ว่าสาเหตุที่จังกึมคาดเดาไว้ ใช่สาเหตุจริงๆหรือไม่ เปรียบได้กับ Core Value ตัวหนึ่ง นั่นคือ Management by Fact นอกจากนี้เมื่อได้สอบถามจากเจ้าของโรงเตี๊ยมยังได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หมู่บ้านนี้จะนำโอ่งเครื่องปรุงมาหมักไว้ที่ 3 จุด คือบริเวณศาลเจ้าของหมู่บ้าน และบ้านคหบดีอีก 2 หลัง พร้อมทั้งยืนยันว่าเมื่อไปฝากหมักไว้ตามสถานที่ดังกล่าว จะทำให้เครื่องปรุงมีรสชาดดีขึ้น แต่ก็ไม่ทราบว่าด้วยเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เมื่อได้ฟังเช่นนั้นแล้วมีหรือจังกึมจะอยู่เฉย ต้องรีบรุดไปดูสถานที่จริงทั้งสามทันที

          ด้วย การคิดเชิงระบบ หรือ การเชื่อมโยงข้อมูลกันอย่างดี บวกกับความช่างสังเกต ทำให้แดจังกึมสามารถหาสาเหตุที่สำคัญอีกหนึ่งสาเหตุได้ นั่นคือ สิ่งแวดล้อมรอบๆโอ่งหมัก โดยสถานที่ทั้ง 3 แห่งจะอยู่ใต้ร่มไม้ที่มีดอก จะทำให้มีเกสรปลิวลงมาใส่และทำให้รสชาดของเครื่องปรุงดีขึ้น แต่สำหรับในวังหลวง ด้วยเหตุที่มีใบไม้ร่วงหล่น จึงได้มีการเสนอให้ตัดต้นไม้บริเวณห้องเครื่องออกเกือบหมด

          และด้วยหลัก Management by Fact ที่มีอยู่ในจิตใจ จังกึมจึงรีบไปพิสูจน์สมมติฐานของตนว่าจริงหรือไม่ เมื่อสำรวจพบโอ่งหมักเครื่องปรุง 1 กลุ่มอยู่บริเวณใต้ร่มไม้ เมื่อชิมดูจึงพบว่ารสชาดดีและกลมกล่อมเหมือนรสชาดเดิมที่เคยเป็น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ห้องเครื่องสามารถแก้ไขและวางแนวทางป้องกันปัญหาเครื่องปรุงมีรสชาดเปลี่ยนได้

          หากนำข้อคิดที่ได้จากการชมละครดังกล่าวมาปรับใช้กับการพัฒนาคุณภาพ สิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งในการพัฒนา ก็คือ Core Value หรือคุณค่าที่เรานำมากำกับในใจ หากเราค่อยๆนำคุณค่าต่างๆ เช่น การทำงานเป็นทีม การยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง Evidence base practice หรือ Innovation มาปรับใช้ การพัฒนาคุณภาพของเราก็จะมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

          อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คือ การหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Root Cause) ซึ่งไม่ว่าจะหาด้วยวิธีใดๆก็ตาม แต่การได้มาซึ่งสาเหตุที่แท้จริงดังกล่าว เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ เพราะจะมีส่วนในการวางระบบแก้ไขและป้องกันปัญหาได้อย่างตรงประเด็น ดังนั้นการมองให้ครอบคลุม มองให้ครบถ้วน รวมทั้งการใช้ข้อมูลและความช่างสังเกตเข้ามามีส่วนช่วยเหมือนแดจังกึม ก็จะทำให้เราจัดการกับต้นตอหรือตัวการของปัญหาได้ในที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Quality Wayความเห็น (0)