นิลเนตร์ 12

บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
  วันนี้มาถึงโรงเรียน 8.00น. พอดีเลยค่ะเกือบไปเลยวันนี้มีการขอใช้บริการหอประชุมใหญ่เพื่อทำการอบรมแกนนำป้องกันยาเสพติดก็ได้ไปเปิดไปและเปิดสวิตพร้อมใช้งานไว้ให้ผู้เข้าอบรมโดยเขาขอใช้ไมโครโฟน 2 ตัวและเครื่องขยายเสียง1 เครื่อง พร้อมลำโพง 1ตัวเป็นลำโพงตัวเล็กก็เตรียมอุปกรณ์เอาไว้ให้เขาโดยต่อสายเอาไว้ให้พร้อมเสร็จและจากนั้นก็กลับมาที่ห้องโสตและได้รับมอบหมายให้เขียนสคริปเพื่อจัดทำวิดิทัศน์แนะนำโรงเรียนโดยเริ่มจากการค้นข้อมูลประวัติของโรงเรียนก่อนเลยโดยค้นจากหนังสือเก่าและเทปวิดิโอเก่า ๆ และทำการคัดเลือกข้อมูลที่สำคัญพร้อมกับภาพเก่า ๆด้วยก็สรุปว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มเขียนหรอกค่ะแค่ค้นและสรุปข้อมูลก็หมดเวลาแล้วค่ะ  และตอนบ่ายก็มีการขอใช้ห้องประชุมเล็กอีกตอนบ่าย 3 โมงก็ไปเปิดห้องและเปิดสวิตควบคุมไฟในห้องทั้งหมดก็แค่นั้นค่ะ และก็คงไม่มีอะไรแล้วประมาณ16.30 น.ก็กลับบ้านค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนิลเนตร์ความเห็น (0)