บดินทร์ 5

ถ่าย VTR ในห้องบันทึกเสียง
บันทึกของวันศุกร์ที่ 11พย.48 วันนี้เป็นวันที่ทางรายการดวลเพลงติดดาวได้นัดผู้เข้าแข่งขันมาบันทึกเสียงร้อง ที่ชั้น24  Studio 1 อาคาร GMM Grammy และผมก็ได้รับมอบหมายงานให้ขึ้นไปถ่าย VTR ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด โดยงานนี้มีการใช้กล้องในการถ่ายทำทั้งหมด 4 ตัวด้วยกันจัดเป็นกล้องวงจรปิด 3 ตัว และกล้อง mini dv 1ตัว กล้องวงจรปิดติดตั้งไว้เพื่อจับภาพอริยาบทต่างๆของผู้เข้าแข่งขันกับครูเพลง รวมทั้งบรรยากาศโดยรอบของห้องบันทึกเสียง การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อทำการบันทึกภาพทำได้โดยจะต้องมีอุปกรณ์ดังนี้ 1.กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ใช้สำหรับจับสัญญานภาพ  2.สายcable พร้อมหัวต่อแบบ RCA ใช้เชื่อมต่อสัญญานภาพ และเสียง        
3.Microphone แบบคอนเดนเซอร์ ใช้สำหรับจับสัญญานเสียง  4.Monitor ใช้สำหรับแสดงภาพขณะทำการบันทึกเทป  5.เครื่องเล่น และบันทึกเทป VDO. แบบ VHS ใช้สำหรับบันทึกเทป หลังจากเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ถึงขั้นตอนการติดตั้ง ก่อนการติดตั้งเราต้องสำรวจพื้นที่เสียก่อนเมื่อได้พื้นที่ที่ต้องการแล้วก็ทำการติดตั้งโดยเริ่มจากการติดตั้งตัวกล้องให้ครบทั้ง 3 ตัวก่อน โดยตัวที่ 1 ติดไว้ในห้องขับร้อง เพื่อจับภาพผู้เข้าแข่งขันในขณะขับร้อง ตัวที่ 2 ติดไว้ในห้อง Control ตรงบริเวณครูเพลงพยายามให้เห็นอริยาบทของครูเพลง และตัวที่ 3 ติดไว้ที่ห้อง Control เช่นกันแต่ตัวนี้ติดตั้งให้เห็นมุมกว้างของห้อง Control เมื่อทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดเรียบร้อยแล้วก็นำสาย Cable ที่เตรียมไว้มาต่อเชื่อมสัญญานไปยังเครื่องบันทึกเทป (VDO) และต่อสายสัญญานจากเครื่องบันทึกไปยัง monitor เพื่อชมภาพขณะทำการบันทึก  Microphone ก็ติดตั้งไว้ใกล้ๆครูเพลงเพื่อให้ได้ยินเสียงครูเพลงขณะสอน หรือติชม เมื่อติดตั้งMicrophoneแล้วก็นำสายสัญญานมาต่อเชื่อมเข้ากับเครื่องบันทึกเทป ส่วนกล้องmini dv ใช้สำหรับถ่ายภาพ Insert ในมุมที่กล้องวงจรปิดถ่ายไม่ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของบดินทร์ความเห็น (0)