เสร็จสิ้นไปแล้วค่ะ สำหรับ งานแถลงข่าวงาน "มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 2" เมื่อเช้าวันนี้ (พรุ่งนี้จะเอารูปมาใส่ไว้ให้ดูค่ะ) ทุกท่านที่มาร่วมแถลงข่าวทำได้ดี พูดเรื่องการจัดการความรู้อย่างง่ายๆ เพื่อให้ผู้สื่อข่าวซึ่งไม่เคยทำและคุ้นเคยกับประเด็นการจัดการความรู้สักเท่าไหร่

เริ่มด้วยศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ผอ.สคส. กล่าวถึงเหตุผลของการแถลงข่าวในวันนี้ไว้อย่างมีจุดยืนว่าไม่ได้แถลงข่าวแบบต้องการลูกค้า ให้เข้ามาในงาน (เต็มทุกห้องจนล้น) แต่ต้องการส่งสัญญาณออกไปผ่านสื่อมวลชนให้สังคมไทยรับรู้ รับทราบ เข้าใจ กระทั่ง "กระสัน" ที่จะใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานของตนเองบนฐานความรู้ปฏิบัติของคน .......ฯ

ส่วนดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด ก็ใช้ภาพลูกเป็นตัวเล็กๆ ที่กำลังเดินตามแม่เป็ด ต้อยๆๆๆ สื่อออกไปกึ่งตั้งคำถาม และทิ้งไว้ให้คิดเอาเองว่าถ้าเราเดินตามผู้นำ (ประเทศ) ไม่ว่าจะระดับไหน โดยไม่รู้ รวมถึงไม่รู้ทิศทางด้วย ก็จะเป็นเหมือนลูกเป็ดฝูงนี้ (ตามภาพ แม่เป็ดกำลังเดินข้ามถนน จากถนนขึ้นมาบนทางเท้า บนทางเท้ามีตะแกรงซึ่งคนใช้เป็นฝาปิดท่อ ตะแกรงนั้นเล็กพอที่แม่เป็นจะเดินข้ามไปได้ แต่ตะแกรงนั้นก็ใหญ่เกินไปสำหรับลูกเป็ดจะข้ามไปได้ ภาพสุดท้ายเหลือลูกเป็นอยู่ 1 ตัว กับแม่เป็นที่รอดไปได้ น้ำ สันนิฐานว่า ลูกเป็นตัวนั้นจะทำ "KM" ซะด้วย)

เมื่อสื่อมวลชนพอเข้าจะเข้าใจเหตุผลในการแถลงข่าวในวันนี้แล้ว ผู้แทนภาคีเครือข่ายการจัดการความรู้ของเรา 5 หน่วยงานก็ผลัดกันเล่าถึงเหตุผลของการทำการจัดการความรู้ ทำอย่างไร ทำแล้วได้อะไร สังคมได้อะไรอย่างเข้าใจง่ายมากๆ คนละประมาณ 12 นาที (จริงๆ แล้ว 10 แต่ทุกคนใช้เวลาเกินหมด) ถือเป็นเรื่องเล่าเร้าพลังชั้นเยี่ยม เพราะขนาดตัวน้ำเอง ฟังแต่ละเรื่องมาแล้วไม่ต่ำกว่าเรื่องละ 3 ครั้ง แต่มาฟังอีกในวันนี้ยังรู้สึกตื่นเต้น เร้าใจ อยากรู้ อยากเห็นขึ้นมาอย่างน่าแปลกใจ 

สำหรับในส่วนของสื่อมวลชนนั้น ยังคงต้องจัดการความรู้กันอีกเยอะค่ะ เพราะส่วนใหญ่พวกนี้จะมาสาย และตกประเด็นอันเป็นหัวใจสำคัญๆ อยู่บ่อยครั้ง (งานนี้มาประมาณ 12 แห่งทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์) และส่วนใหญ่จะเป็นผู้สื่อข่าวหน้าใหม่ (ที่มาทำข่าวประเด็นการจัดการความรู้แต่ละครั้งมักจะไม่ซ้ำ ทำให้การเข้าถึงหัวใจของการจัดการความรู้ต้องเริ่มต้นที่ศูนย์เกือบทุกครั้ง )

คำถามที่มักถามเสมอว่าแล้วทีมเคลื่อนกระแสการจัดการความรู้ (PR) ได้เตรียมความพร้อมในประเด็นให้นักข่าวหรือไม่ คำตอบคือ ประเด็นการจัดการความรู้เราได้นำเสนอไปในจดหมายเชิญส่งไปยังกองบรรณาธิการเพื่ออนุมัติ แล้ว แต่สำหรับเอกสารในการทำความเข้าใจเชิงลึกนั้นทำได้ยาก เพราะนักข่าวจะทำงานตามสายงาน บางประเด็นการจัดการความรู้ก็เกี่ยวข้องกับชุมชน เศรษฐกิจ อาชีพ สุขภาพ เกษตรฯลฯ แตกต่างกันไป นับเป็นการสิ้นเปลืองหากจะเอกสารไปเพียงเพื่อจะเชิญเข้าร่วมงาน (โดยที่ไม่รู้ว่าเขาจะมาได้หรือไม่)

มีคำถามว่าเมื่อรู้แล้วทำไมไม่ส่งเอกสารทำความเข้าใจไปให้ เนื่องจากนักข่าวส่วนใหญ่ทำงานวันต่อวัน จะรู้ว่ามาได้หรือไม่ ก็ก่อนวันงานประมาณ 1 วัน แต่ทั้งนี้ เอกสารสำหรับผู้มาร่วมงานทีมฯ ได้พยายามทำความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้ไปพร้อมกันแล้ว

อีกทั้งทางโทรศัพท์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารเรื่องการจัดการความรู้ออกไป แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระแส วัน เวลา โอกาสอันเหมาะสม เช่นงานวันนี้แม้จะมีนักข่าวตอบรับเข้าร่วมแถลงข่าวฯ มากว่า 17 คนก็ตาม

แต่อย่างไรก็ตามนับว่าการแถลงข่าววันนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากเนื่องจากผู้ร่วมแถลงข่าวทุกท่าน เอาใจออกมาสื่อสารให้สื่อฟังอย่างจริงใจ หากมองลึกลงไป น้ำเข้าใจว่าภาคีทั้งหมดกำลังพยายามเสนอยาดีให้กับสังคมไทย พยายามจะบอกว่ายานี้ทำให้เขาดีอย่างไร และสังคมน่าจะกินบ้างด้วยเหตุใด เป็นการแถลงข่าวแบบKM จริงๆ ค่ะ ไม่ใช่การแถลงข่าวแบบธุรกิจ

เจอกันวันงาน 1-2 ธ.ค.นี้ค่ะ