ตอนเช้า

วันนี้ตอนเช้าต้องมาถ่ายงานที่อาจารย์วิจิตรให้แก้ คือถ่ายต้นไม้โดยลดเวลาเหลือ 1 นาที  และอาจารย์ให้เอาเทคนิคการถ่ายที่อาจารย์ได้สอนเพิ่มเติมไปใช้ในการถ่าย การถ่ายซ่อมครั้งนี้เพื่อนำมาฝึกตัดต่อโดยใช้โปรแกรม DPS Velocity 8.2 และทำปก CD 366 วันต่อจากที่เหลืออยู่

ตอนบ่าย

อาจารย์วิจิตร สอนให้ใช้โปรแกม DPS Velocity 8.2 เพื่อที่จะนำงานของตัวเองมาตัด โดยอาจารย์เริ่มสอนตั้งแต่การเข้าโปรแกรม การ Capture และการตัดงานจริงขั้นตอนการใช้โปรแกรมก็ไม่ยากมากเนื่องจากเคยใช้โปแกรม Premire มาก่อน

ขั้นตอนการเข้าโปรแกรม

1. คลิกซ้าที่โปรแกรมที่โชว์อยู่หน้ Decktop

2.เมื่อเข้าโปรแกรมก็จะพบหน้าต่าง Star up ประกอบดด้วย

-NEW Project ถ้าเราต้องการสร้างงานใหม่

-Load Existing Projectเปิดงานที่เคยสร้างไว้

-Most Recent Project  เปิดงานที่เคยสร้างไว้จาก File ที่เคยเปิดใช้งานมาก่อน

3.กรณีที่เลือก New project  เพื่อที่จะส้างงานใหม่เราก็จะต้องกำหนดค่าก่อน คือเราต้องตั้งชื่อก่อน แล้วจึงกด save

        

เมื่อตั้งค่าเสร็จเราก็จะได้หน้าต่างแบบนี้

ขั้นตอนการ Capture

การCapture แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1.Quick Mode ใช้กับเครื่องเล่นเทปที่ไม่มี Remote

2. Time code Mode ใช้กับเครื่องเล่นเทปที่มี Remote หรือเครื่องเล่นที่มีสาย IEEE 1394

การCapture ก็เหมือนกับการเปิดโปรแกรมเราต้องตั้งค่าให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยกด Capture

ขั้นตอนการตัด

1. ให้เราดึงชิ้นงานที่ เราCaptureมาวางไว้บน Time line

2.ส่วนการตัดก็เหมือนกับ Premier ซะส่วนใหญ่

* การที่เราจะเพิ่มอะไรก็แล้วแต่บนTime line  เช่น เสียง ภาพ   เราจะต้องคลิกขวาที่ Gallery และเลือก Collect

*เมื่อเราสร้างงานเสร็จเราต้องการที่จะเอางานออกเราจะต้องคลิกขวาตรงเนื้องานให้เนื้องาน     Active ก่อน แล้วคลิกขวาตรงเน Work Aarea เพื่อเลือก Out put Movie และเราก็เลือกว่าจะให้เป็น

1. MPEG 1 ( นำงานออกเป็น VCD )

2.MPEG 2 ( นำงานออกเป็น DVD )

                        

 

*** อาจารย์ค่ะช่วงนี้อาจจะรายงานล่าช้านะคะเพราะคอมฯที่บ้านเสียต้องทำที่ทำงาน และที่ทำงานห้ามส่งในเวลางานเลยต้องมาทำตอนเช้าหรือตอนเที่ยงของอีกวันหนึ่งค่ะ