สวัสดีครับ

             ย่างเข้าฤดูหนาว ลมหนาวพัดผ่าน ดูแลสุขภาพด้วยน่ะครับ และในที่สุดก็ถึงเวลารอคอยของหลายๆท่าน ที่ชุมชน Chumphon-KM-Station จะต้องประกาศผลการตัดสินบันทึกยอดเยี่ยมประจำเดือนตุลาคม2548ของชุมชน Chumphon-KM-Station และแล้ว ผลการตัดสินบันทึกยอดเยี่ยมประจำเดือนตุลาคม2548 ของชุมชน Chumphon-KM-Station ได้แก่

             1.ความคิดสร้างสรรดีเด่น คือ บันทึกลูกปัด:เครื่องประดับที่ไม่เคยเสื่อมความนิยม ใน"บล็อก Chumphon-Nation-museum" ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร ติดตามชมได้ที่

             http://gotoknow:org/chumphon-nation-museum

             2.การนำเสนอดีเด่น คือ บันทึกจัดโต๊ะหมู่บูชาอย่างไรถูกต้องและเหมาะสม ใน "บล็อก Chumphon-ch-cultere" ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ติดตามชมได้ที่

              http://gotoknow:org/chumphon-cultere

             3.กิจกรรมและกระบวนการKMดีเด่น คือ บันทึกโต๊ะนอนเรียน  โอกาสแห่งความเสมอภาคของคนพิการบ้านตากแดด ใน"บล็อก Kosornor Chumphon" ของสำนักงาน การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดชุมพร ติดตามชมได้ที่ 

               http://gotoknow:org/Kosornor Chumphon

                เดือนนี้มีบล็อกน่าสนใจหลายบล็อก เป็นเดือนที่ตัดสินใจยากมาก ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกบล็อกน่ะครับ คงต้องติดตามต่อไปในเดือนหน้า

                                                 พรสกล     ณ ศรีโต

                                                 23/11/2548