ความเห็น 13827

รับสมัครสมาชิก...ชมรมกล้วยไม้พิษณุโลก

อ็อฟ
IP: xxx.144.143.3
เขียนเมื่อ 
ชมรมเยาวชนรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดรับสมัครสมาชิกทั่วไปและทางชมรมได้จัดโครงการเสื้อและสายรัดข้อมือเฉลิมพระเกียรติ เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย ดูข้อมูลได้ที่pre_dee.thaiinfonet.comหรือ โทร 09-678-6527 และ [email protected]
Youth to conserve the Natural Resources and Environment Club  open tovolunteer a member of a society and projecta coat, and wristband TheKing's Birthday celebrations forto lead a priest  if the receiver is a king the proper term is forto spend Shakespeare's As You Like It to readmatters to set http//: pre_dee.thaiinfonet.com or (669)6786527 and [email protected]