ความเห็น 770035

รับสมัครสมาชิก...ชมรมกล้วยไม้พิษณุโลก

มัทธิว เชียงเนาว์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สมัครเข้าชมรมได้ใหมครับ(ชอบมากๆ)

สนใจที่อยากเ็ป็นสมาชิกของชมรม

เมื่อมีโอกาสอาจเข้าศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้

เเละผมได้ชวนเพื่อนที่สนใจกล้วยไม้เข้าร่วม คื่อ ทรงพล มิสละ

เขาเป็นเพพื่อนผมและมีเวลาเราจะขึ้นป่าหากล้วยไม้่เพราะใกล้ภูเขา

124 ม.6 ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน 55120

เบอร์โทรศัพท์์ 0871935323

อีเมล [email protected]