การให้คำปรึกษารายกลุ่มกับการให้สุขศึกษารายกลุ่ม

suleewong
Group Counseling กับ Group Education แตกต่างกันหรือไม่
Group  Counseling  แตกต่างจาก  Group  Education  อย่างไรGroup  Counseling (การให้คำปรึกษารายกลุ่ม)  Group  Education (การให้สุขศึกษารายกลุ่ม)1.  ประเด็นเป็นของผู้รับบริการ                                     1.  ประเด็นเป็นของผู้ให้                                                                                                   บริการ2.  การสื่อสารเป็นแบบหลายทางทั้งระหว่าง                 2.  การสื่อสารเป็นแบบสองผู้รับบริการด้วยกัน  และผู้รับบริการกับ                          ทางคือ ผู้ให้และผู้รับบริการ      ผู้ให้บริการ3.  เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้                                         3.  เป็นการถ่ายทอดความรู้     ประสบการณ์  ความรู้สึก

4.  ผลลัพธ์ : ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้อง         4.  ผลลัพธ์ : อาจไม่เกิด

 กับวิถีชีวิตของผู้รับบริการแต่ละราย                             การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม     จะเห็นได้ว่าทั้ง  Group  Counseling  และ  Group  Education  มีความแตกต่างกันในทุกแง่มุม  และประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมก็แตกต่างกัน  ความยากง่ายในการทำกิจกรรมก็แตกต่างกันเพราะการให้คำปรึกษารายกลุ่มไม่สามารถวางแผนล่วงหน้าได้ว่าจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรส่วนการให้สุขศึกษารายกลุ่มเป็นการวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะให้สุขศึกษาเรื่องอะไร  การนำไปใช้จึงควรประยุกต์ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับบริการ  ผลลัพธ์ที่ต้องการและเวลาที่เหมาะสม                                                                                                                                                         ศุลีวงศ์   สนสุผล                                                   นักศึกษาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต                                                        สาขาการพัฒนาสุขภาพชุมชน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน suleewong

คำสำคัญ (Tags)#สม.4

หมายเลขบันทึก: 78146, เขียน: 13 Feb 2007 @ 11:51 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 08:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)