GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

เครือข่ายการเรียนรู้สู่โรงพยาบาลคุณภาพ อุบลราชธานี (๓)

สมรรถนะ เพื่อการพัฒนา

ถอดบทเรียน เพียรแลก เปลี่ยน

 ถอดบทเรียนจากกลุ่มเรื่องสมรรถนะ กลุ่มนำมาใช้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนา มีการหา Gap เพื่อจัด Training ให้ทำงานได้ดีกว่าเดิม สมรรถนะ เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ไม่ได้นำมาใช้เพื่อให้ความดีความชอบ(แต่สามารถนำมาประกอบได้) กิจกรรมนี้ฝ่ายการพยาบาล และในหลายโรงพยาบาล ใช้อยู่มานานพอสมควร

 ข้อคิดเห็นจากทีมงาน การมาร่วมกิจกรรมในครั้งที่ ๒ มีการเปลี่ยนตัว หรือ ท่านที่มาครั้งนี้เป็นการมาร่วมกิจกรรมครั้งแรก ทำให้ไม่ได้รายงานความต่อเนื่อง

 ข้อเสนอแนะของ ของทีมงานและJJ ฐานะวิทยากร ในการติดตามผลในการนำ การจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือพัฒนางานใดใดก็ตาม ผู้รับผิดชอบน่าจะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมา "ลปรร อย่างต่อเนื่อง" จะได้ต่อยอด ต่อติด ไม่ตะขิดตะขวงใจในการ ลปรร ครับ

JJ2007

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 78143
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)