การฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มช่วยเหลือกันเอง

suleewong
Self Help Group
เมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ์  2550  ที่ผ่านมา  นักศึกษา  สม.4  ได้เรียนรู้เทคนิคการทำกลุ่มช่วยเหลือกันเอง ( Self  Help  Group )  โดยวิธีการเรียนเป็นการฝึกปฏิบัติบทบาทสมมติเป็นผู้ป่วยเบาหวาน  และมีการทำกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันฝึกเป็นผู้นำกลุ่ม  การเรียนด้วยวิธีนี้ทำให้เราได้รู้ว่า  สิ่งที่เราเห็นอาจดูเหมือนง่าย  แต่จริง ๆ แล้วยากมากเหมือนกัน  ต้องอาศัยทั้งความรู้ทุก ๆ ด้าน  เกี่ยวกับโรคและการเจ็บป่วย  ความรู้เรื่องเทคนิคการติดต่อสื่อสารอีกมากมายหลายอย่าง  และต้องมีประสบการณ์ในการทำกลุ่มเป็นสิ่งสำคัญมาก  เพราะจากการปฏิบัติที่ผ่านมาเราไม่มีประสบการณ์หรืออาจจะมีน้อย  เราทำกิจกรรมกลุ่มแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ  ผู้รับบริการไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม  ผู้รับบริการไม่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมได้เต็มที่  และพฤติกรรมของผู้รับบริการยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  เป็นต้น จากการศึกษา  พบว่า  ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมกลุ่ม  กระบวนการกลุ่ม  และเทคนิคที่ใช้ในการสื่อสาร  ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เรายังต้องเรียนรู้เพิ่มเติมและฝึกปฏิบัติเพิ่มอีกมาก  ตัวอย่างเช่น  ทักษะการแจ้งข่าวร้าย  มีขั้นตอนดังนี้       1.  ขั้นเตรียมความพร้อม   -  ควรตั้งคำถามเพื่อประเมินว่า  ผู้รับบริการรู้มากแค่ไหน  เข้าใจสภาพตนเองหรือไม่  และผู้รับบริการอยู่ในอารมณ์แบบใด     2.  ขั้นบอกความจริง  -  เติมเต็มในสิ่งที่ผู้รับบริการยังไม่รู้  ทวนความ / สรุปความ     3.  ขั้นแสดงความเห็นใจ  -  สะท้อนความ / แสดงความเห็นใจ  ให้กำลังใจ     4.  ขั้นเสนอความช่วยเหลือ  -  ควรใช้คำถามปลายเปิดเพื่อประเมินระดับความต้องการการช่วยเหลือ  สรุปความ  และยุติบริการนอกจากทักษะการแจ้งข่าวร้ายแล้ว  ยังมีทักษะอื่น ๆ อีกมากมาย  หากสนใจสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากหนังสือเทคนิคการให้คำปรึกษานะคะ                                                                                           ศุลีวงศ์   สนสุผล                                                                    นักศึกษาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต                                                                             สาขาการพัฒนาสุขภาพชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน suleewong

คำสำคัญ (Tags)#สม.4

หมายเลขบันทึก: 78144, เขียน: 13 Feb 2007 @ 11:44 (), แก้ไข: 01 May 2012 @ 22:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)