สถานีอนามัย สถานบริการสาธารณสุขด่านแรก ก่อนเปลี่ยนโฉม หลังรัฐธรรมนูญใหม่

ขอแนะนำ ศูนย์สุขภาพชุมชนท่ากระทุ่ม หรือ สถานีอนามัยท่ากระทุ่ม

ในฐานะนักพัฒนาสุขภาพชุมชน ข้าพเจ้า เป็นนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนท่ากระทุ่ม ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ขอแนะนำให้รู้จักสถานที่ทำงานและขอบเขตการรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้

ศูนย์สุขภาพชุมชนท่ากระทุ่มหรือ สถานีอนามัยท่ากระทุ่ม อยู่ติดถนนลาดยางระหว่างกิโลเมตรที่ 3 สายมิตรภาพ(แยกบ้านสระจันทร์) - โนนสูง ที่ตั้ง ม. 9 บ้านท่ากระทุ่ม เขตรับผิดชอบศูนย์สุขภาพชุมชนท่ากระทุ่ม ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่างจากตัวอำเภอโนนสูง 6 กิโลเมตร

ศูนย์สุขภาพชุมชนท่ากระทุ่ม รับผิดชอบ 8 หมู่บ้าน หลังคาเรือน 1,038 หลังคาเรือน ประชากร 6,395 คน (ทะเบียนราษฎ์ร) บุคลากรสาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชนท่ากระทุ่ม มี 3 คน คือ นักวิชาการสาธารณสุข  (รักษาการหัวหน้าสถานีอนามัย ) 1 คน ,พยาบาลวิชาชีพ 1 คน และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 1 คน ยังมี ผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่ (คนงาน) 2 คน รวมทั้งหมด 5 คน  การทำงานของศูนย์สุขภาพชุมชนท่ากระทุ่ม ซึ่งเป็นสถานบริการปฐมภูมิ มีขอบเขตการทำงานได้แก่ ให้บริการรักษาประชาชนที่เจ็บป่วย(ถ้าเกินขีดความสามารถส่งต่อ ร.พ.อำเภอ) ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง ซึ่งเป็นการทำงานตั้งรับและเชิงรุกในชุมชน นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเองด้วย เพื่อให้ประชาชนบรรลุการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย หลังรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังร่างกันอยู่นี้สถานีอนามัยจะเปลี่ยนโฉมและมีบริบทเป็นอย่างไร คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับ