ด้วยความคิดริเริ่มของ มอ. ได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ดี ( Good Practice )  เมื่อวันที่ 26-28 มกราคม 2550 ณ.จังหวัดกระบี่  โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค  มอ.(เจ้าภาพ)   มช.   มข.  และ มน. รวมกว่า 50 ชีวิต  โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มตามภารกิจที่สอดคล้องกันคือ 

     กลุ่มที่ 1 กลุ่มเกณฑ์การปันส่วนเพื่อหาต้นทุน 

     กลุ่มที่ 2  กลุ่มการบริหารวัสดุคงคลัง 

     กลุ่มที่ 3 กลุ่มการใช้ Competency

     กลุ่มที่ 4 คือการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร 

            บรรยากาศของผู้ร่วมทำ KM ในวันนั้นทุกคนมีแนวคิดร่วมกันว่าความรู้ ประสบการณ์ และสิ่งดี ๆ ที่ทุกคนมีในวันนี้จะต้องนำมาถ่ายทอดบอกเล่าสู่กันฟัง   และเก็บเกี่ยวสิ่งที่ดีของคนอื่นเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติงานที่ดีและมีคุณภาพ  ดังนั้นภาพการทำ AAR ในวันนั้นได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะน้อง มน.ซึ่งเป็นน้องใหม่บอกว่าวันนี้มาขอกอบโกยประสบการณ์จากพี่ ๆ (ซึ่งจริง ๆ ในใจคงบอกว่าแม่ ป้า ก็คงเกรงใจ)   ดิฉันเห็นว่าเสน่ห์ของการทำ KM อยู่ที่ทุกคนอยากบอกเล่า อยากให้  และเสนอสิ่งดี ๆ ให้แก่กันด้วยความเต็มใจ  และเป็นความภูมิใจหากมีผู้นำความคิดของเราไปปฏิบัติ  หรือเป็นจุดเริ่มต้นและมีการเปลี่ยนแปลงดี ๆ กลับมาเล่าสู่กันฟังซึ่งเป็นการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานที่มิมีสิ้นสุด  ตลอดจนได้เครือข่ายจากการจัดองค์ความรู้ในวิชาชีพเดียวกัน เพื่อทราบมาตรฐานการทำงานเพื่อการพัฒนา  และมีการใช้ข้อมูลร่วมกันเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ  และอย่าลืมเราสายสนับสนุนสำนักงานคณบดี มอ.  มข.  มช.  และมน.  สัญญากันว่าเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อทราบผลการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีต่อไปในโอกาสหน้านะคะ