รณรงค์สร้างนิสัยรักการอ่าน

pr_kpru
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การอ่าน คือ หัวใจสำคัญของการพัฒนาชาติ

http://gotoknow.org/file/kpru_pr/READ.JPG

 บริเวณสนามเด็กเล่นสวนสิริจิตอุทยาน  อ. เมือง  จ. กำแพงเพชร  ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์  เด็ก ๆ  ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้สูงวัยต่างมีความสุขกับการอ่านหนังสือจากโครงการรณรงค์สร้างนิสัยรักการอ่าน  ซึ่งนำโดยโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  <p align="justify"> http://gotoknow.org/file/kpru_pr/RED+10.JPG</p> <p align="justify">                  http://gotoknow.org/file/kpru_pr/RED+18.JPG</p> <p align="justify"> http://gotoknow.org/file/kpru_pr/READ+2.jpg                                  </p> <p align="justify">เพื่อปลูกฝังให้เด็ก ๆ และเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนและประชาชนในพื้นที่                           จ.กำแพงเพชร  ได้มีนิสัยรักการอ่าน  และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  โดยมีกิจกรรม       ต่าง ๆ  ที่จัดขึ้น  เช่น  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้งภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ          ภาษาจีน  กิจกรรมเล่านิทาน  กิจกรรมวาดภาพและระบายสีประกอบการเล่าเรื่อง  การแข่งขันการอ่าน  การให้บริการสื่อการอ่านทั้งวารสาร  นิตยสาร  เป็นต้น        รวมทั้งมีการจัดเกมพัฒนาทักษะด้านการอ่านให้กับเยาวชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม </p> <p align="center">    http://gotoknow.org/file/kpru_pr/RED+9.JPG</p> <p align="justify">โดยมีกำหนดการออกจัดกิจกรรมเดือนละ 2 ครั้ง  แต่หลังจากที่ออกจัดกิจกรรมครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่  26  มกราคม  2550  ที่ผ่านมา  ปรากฎได้รับผลตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีและเรียกร้องต้องการให้ จัดทุกวัน  จึงได้เพิ่มจำนวนวันออกให้บริการเป็นทุกวันศุกร์ของสัปดาห์  ตั้งแต่เวลา  16.30 19.00  น.  ณ  บริเวณสนามเด็กเล่นสวนสิริจิตอุทยาน  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร </p> http://gotoknow.org/file/kpru_pr/RED+19.JPG                       http://gotoknow.org/file/kpru_pr/RED+15.JPG <p align="justify">                                     </p> <p align="justify"> </p> <p align="justify"> </p> <div style="text-align: center">http://gotoknow.org/file/kpru_pr/RED.JPG</div>             <p align="justify"></p> <div style="text-align: center">http://gotoknow.org/file/kpru_pr/RED+20.JPG</div>    <div style="text-align: center">รุ่นนี้ก็มีมาค่ะ</div> <p align="justify">  สิ่งที่คาดไม่ถึง  และภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง  นอกเหนือจากการได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชน  คือ  การได้มีโอกาสมอบและเติมบางสิ่งให้กับเยาวชนอีกลุ่มหนึ่ง</p> <p align="center"></p> <div style="text-align: center">http://gotoknow.org/file/kpru_pr/RED+16.JPG</div> <p align="center">  หนูน้อยกลุ่มนี้มาเร่ขายนกเพื่อให้ผู้ใจบุญปล่อยสร้างกุศล  แต่ทุกวันศุกร์พวกเธอจะนำตะกร้านกวางลงพื้น  แล้วพาน้องเข้ามาระบายสี  อ่านหนังสือให้น้องฟังบ้าง  หรือเล่านิทานหุ่นมือให้น้องเล็ก ๆ ของเธอฟัง....</p> <p align="center"></p> <p align="center"></p> <p align="center"></p> <p align="center"></p> <p align="center"></p> <p align="center"></p> <p align="center"></p> <p align="center"></p> <p align="center"></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PR จ๊ะจ๋าความเห็น (2)

แม็ก
IP: xxx.24.35.148
เขียนเมื่อ 

มีมุมบริการของโรงเรียนภักดีป่าวขอรับ

อยากร่วมด้วยช่วยกันขอรับ

by http://pakdeelibrary.igetweb.com

ฉัตรชัย
IP: xxx.90.167.18
เขียนเมื่อ 

ขอข้อมูลไปประชาสัมพันธ์ที่เว็บenjoyanywhere.com

บ้างนะครับ

ขอบคุณครับ

ฉัตรชัย