ในบรรดา blogger ที่ไป UKM-9 ที่ขอนแก่น..ดูเหมือนคุณเมตตา แกต้องหอบของมาฝากเพื่อนๆ มากเป็นพิเศษ..

   และพอมาพบหน้ากันก็ต้อง ถ่ายภาพร่วมกัน...

   ภาพต่อไปนี้มีใครบ้างเอ่ย

ภาพของ blogger มารวมตัวที่ขอนแก่น 
 

จากซ้ายไปขวา

  1. ......
  2. .......
  3. .......
  4. .......
  5. .......
  6. .......