ปัญหาและการแก้ปัญหาที่เกิดจาก Sound Card

นุ้ยcsmsu
ปัญหาและการแก้ปัญหาที่เกิดจาก Sound Card

    ปัญหา Windows กับเครื่องที่มีการ์ดเสียง แต่กลับไม่มีเสียง เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ดิฉันเปิดคอมพิวเตอร์ตัวเก่งแต่รุ่นเก๋าเก่า รุนตั้งแต่สมัยยังเป็นนิสิตน่ะค่ะ ปรากฎว่าไม่มีเสียงเลย ทั้งๆที่เปลี่ยน Sound Card ใหม่แล้ว ก็เลยลองหาวิธีที่จะให้คอมพิวเตอร์ตัวเก่งกลับมามีเสียงอีกครั้ง   ปรากฏว่าได้พบเจอปัญหาต่างๆมากมาย  รวมทั้งวิธีแก้ไขที่ได้ทดลองมาค่ะ

-          -> สาเหตุ
หลังการติดตั้ง Windows ลงเครื่องและได้ติดตั้งไดรเวอร์การ์ดเสียงแล้วตามปกติเครื่องจะต้องมีเสียงดัง แต่ในบางครั้งอาจมีการกำหนดไม่ให้แสดงเสียงไว้หร
ือ อมี การ ไปเปลี่ยนแปลงการปรับแต่ง เกี่ยวกับเสียงจึงทำให้ไม่มีเสียง
- -> วิธีการแก้ปัญหา
1.สำหรับ Windows XP เปิดเครื่อง Control Panel เลือก Switch to Classic View
แล้วดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Sound and Audio Drvices
2.ที่แท็ป Volume ให้คลิกปุ่ม Advaced
3.ที่หัวข้อ Volume Control ให้สังเกตดูว่ามีเครื่องหมายถูกเลือกในกรอบหน้าช่อง Mute all เพื่อไม่ให้มีเสียงหรือไม่ ให้คลิกเอาเครื่องหมายถูกออก เพื่อให้แสดงเสียงได้เมื่อกลับมาที่หน้าต่างเดิม
ให้คลิกปุ่ม OK

ปัญหา Sound Card ไม่มีเสียงออก
- -> สาเหตุที่ 1 ไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์ (Driver) ของ Sound Card
- -> วิธีการแก้ปัญหา ให้นำแผ่นไดรเวอร์ที่แถมมาพร้อมกับ Sound Card มาติดตั้ง
- -> สาเหตุที่ 2 ไดรเวอร์ Sound Card ที่ติดตั้งไม่สมบูรณ์หรือผิด
- -> วิธีการแก้ปัญหา
ปกติเมื่อเราติดตั้งอุปกรณ์ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าอุปกรณ์สนับสนุนระบบ Plug and Play เครื่อง
จะพบอุปกรณ์โดยอัตโนมัติทันทีหลังจากเปิดเครื่องครั้งต่อไป และถ้าในระบบปฎิบัติการไม่มีไดรเวอร์
ที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ตัวนั้น เครื่องจะถามหาแผ่นไดรเวอร์ ถ้าไม่มีแผ่นไดรเวอร์ สุดท้ายไฟล์ไดรเวอร์ไม่ครบเครื่องก็จะสรุปว่าเป็น Unknown Device ซึ่งวิธีแก้คือ ให้เราหาไดร์เวอร์มาติดตั้ง
- -> สาเหตุที่ 3 ไดร์เวอร์ที่เราติดตั้งไม่ตรงรุ่นหรือยี่ห้อของ Sound Card
- -> วิธีการแก้ปัญหา
เป็นไปได้ที่บางครั้งเครื่องจะลงไดร์เวอร์ให้อัตโนมัติผิดรุ่น หรือเราลงผิดเอง ซึ่งอาจจะลงได้สำเร็จ
แต่ซาวน์การ์ดไม่ทำงาน อาการนี้เราแก้ได้โดยลงไดร์เวอร์ใหม่ให้ตรงกับรุ่นของ Sound Card

- -> สาเหตุที่ 4 เกิดความคอนฟิคท์ (Conflict) หรือขัดแย้งกับอุปกรณ์ตัวอื่น
- -> วิธีการแก้ปัญหา
เราสามารถตรวจสอบได้ว่าเกิดการขัดแย้งกับอุกรณ์ตัวอื่น โดยเข้าไปที่ Device Manager สังเกตดูที่ Sound Card จะมีเครื่องหมายอัศเจรีย์ ให้ดับเบิ้ลคลิก จะเข้าสู่ Properties ของ Sound Card ให้ดูว่ามีการขัดแย้งกันที่ใด แล้วเข้าไปเซ็ทค่าใหม่ไม่ให้ซ้ำกับอุปกรณ์ตัวอื่นๆ
- -> สาเหตุที่ 5 ที่ Volume Control ถูก Mute ไว้
- -> วิธีการแก้ปัญหา
บางทีการที่เสียงไม่ดังเป็นเพราะว่า เราไม่ได้เข้าไปปรับทางด้านซอฟต์แวร์ ไม่ได้เป็นฮาร์ดแวร์เลย เช่น ที่ Volume Control (เฉพาะในระบบปฎิบัติการ Windows) เพื่อตั้งค่าความดังของเสียงในระบบ วิธีเข้าโดยคลิกที่ Start > Programes>Accessories >Entertainment >Volume Control เพื่อติดตั้งความดังของเสียง หรือบางครั้งจะมีรูปลำโพงสีเหลืองอยู่ที่ Taskbar สามารถดับเบิ้ลคลิก
เพื่อเปิด Volume Control ได้อย่างรวดเร็ว หากหา volume Control ไม่พบอาจเป็นเพราะไม่ได้
ติดตั้งส่วนประกอบนี้ไว้ก็ได้ ให้ลองไปตรวจสอบโดยคลิกที่ Start > Setting > Control Panel
> Add / RemoveProgrames > Windows Setup ในหมวดของ Multimedia จะมี Volume Control อยู่ ใส่เครื่องหมายถูกเพื่อเพิ่มส่วนประกอบนี้เข้าไป

- -> สาเหตุที่ 6 Sound Card หลวม
- -> วิธีการแก้ปัญหา
เป็นไปได้ที่ Sound Card ที่เสียบอยู่ในสล็อตอาจหลวม ให้เราปิดเครื่องแล้วเปิดฝาเครื่องขยับ
Sound Card ให้แน่นแล้วลองเปิดเครื่องใหม่ค
่ะ
- -> สาเหตุที่ 7 ต่อสายผิดช่อง
- -> วิธีการแก้ปัญหา
ปกติที่ Sound Card นั้นจะมีช่องเสียบอย่างน้อย 3 ช่อง คือ Line-out Speaker out, Mic in และ Line in ซึ่งลักษณะ Jack เป็นลักษณะเดียวกันสามารถเสียบด้วยกันได้ ซึ่งถ้าเราเสียบผิดทำให้ไม่มี
เสียงออก ให้เสียบลำโพงที่ช่องสีเขียว

- -> สาเหตุที่ 8 ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟของลำโพงหรือไม่ได้เปิดสวิทซ์ลำโพง
- -> วิธีการแก้ปัญหา
ลองตรวจสอบไฟแสดงการทำงานที่ลำโพงว่าไฟเข้าลำโพงหรือเปล่า ถ้าไม่มีไฟเข้า อาจเป็นเพราะ
ไม่ได้เสียบปลั๊กลำโพง หรือไม่ได้เปิดสวิทซ์ลำโพงก็เป็นได้ ลองตรวจสอบดู
นะคะ
- -> สาเหตุที่ 9 ลืมเร่ง Volume ที่โปรแกรม
ถ้าเราเร่งเสียง Volume ของลำโพงแล้วแต่เสียงยังไม่ดังอาจเป็นเพราะว่าไม่ได้เร่งเสียงที่Volume
Control ว่าเราได้เร่งเสียงเท่าไร ลองเร่งเสียงทั้งทที่ช่องMaster Volume (ด้านซ้ายสุด)และช่องเสียง
ที่เราใช้อยู่ หรืออาจลองเร่งเสียงดูทุกช่องเลยก็ได้

- -> สาเหตุที่ 10 ระบบปฎิบัติการไม่รองรับ
ปัญหานี้มักจะเกิดขึ้นกับ Sound Card รุ่นเก่า ที่ไม่มีไดรเวอร์สำหรับระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ๆ
ให้ลองค้นหาไดรเวอร์จากอินเตอร์เน็ตหรือดาวน์โหลดไดรเวอร์จากเว็บไซต์ของผู้ผลิต

- -> สาเหตุที่ 11 Sound Card เสีย
ถ้าทำทุกวิธีแล้วเป็นไปได้ที่ Sound Card อาจเสียให้ลองเอา Sound Card ไปลองใส่ในเครื่องอื่นดู ถ้ายังใช้ไม่ได้เหมือนกันแสดงว่าเสีย

ปัญหา Sound Card เสียงเบา
- -> สาเหตุที่ 1 ไม่ได้ปรับปุ่มปรับเสียงที่ Sound Card ด้านหลังเครื่อง
- -> วิธีการแก้ปัญหา
Sound Card ที่มีวงจรขยายสัญญาณเสียงในตัวจะมีปุ่มปรับเสียงอยู่บนตัว Sound Card ด้วย เพื่อ
ตั้งระด
บสัญญาณเวียงให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ต่ออยู่ ให้เราปรับให้ดังขึ้นตามความเหมาะสม
- -> สาเหตุที่ 2 ลำโพงที่ใช้ไม่มีวงจรขยายเสียงในตัว
- -> วิธีการแก้ปัญหา
เมื่อเราซื้อ Sound Card จะต้องมีการตรวจสอบดูว่า Sound Card ที่กำลังจะซ
ื้ อนั้นมีแอมป์ในตัว
หรือเปล่าและมีกำลัง Watts เท่าไร เพื่อที่จะสามารถซื้ลำโพงได้ถูก เช่น Sound Card บางตัวนั้นไม่มีวงจรขยายสัญญาณเสียงในตัวจึงไมมีกำลังขับ เราจึงต้องหาลำโพงที่มีวงจรขยายเสียง
ในตัว เราสามารถซ
ื้ อลำโพงได้ทั้งแบบมีแอมป์และไม่มีแอป์ในตัวมาใส่ได้
- -> สาเหตุที่ 3 ไม่ได้ปรับ Balance ให้อยู่ตรงกลาง
- -> วิธีการแก้ปัญหา
ที
Volume Controlจะมีปุ่มปรับ Balanceให้เลือกว่าจะดังที่ลำโพงข้างซ้ายหรือข้างขวามากกว่ากัน
ถ้าเราเลื่อนไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาสุด ลำโพงจะดังเพียงข้างเดียว ให้ปรับปุ่ม Balance มาที่ตรงกลาง


ปัญหา Sound Card เสียงแตก
- -> สาเหตุที่ 1 แจ๊คเสียบไม่สะอาด
- -> วิธีการแก้ปัญหา
ในกรณีไม่สะอาดเป็นเพราะหน้าสัมผัสทำปฎิกิริยากับอากาสเกิดอ๊อกไซด์ (สนิม) วิธีแก้ให้ทำ
ความสะอาดแจ๊คลำโพง

- -> สาเหตุที่ 2 แจ๊คเสียบหลวม
- -> วิธีการแก้ปัญหา
ให้ขยับแจ๊คของลำโพงให้แน่น
  ถ้าหากใครเจอปัญหาแบบนี้ก็ลองแก้ไขตามนี้ดูนะคะ ไม่เสียหลายค่ะ เผื่อฟรุ๊ค

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นุ้ยcsmsu

คำสำคัญ (Tags)#card#sound

หมายเลขบันทึก: 77958, เขียน: 12 Feb 2007 @ 14:29 (), แก้ไข: 05 Jun 2012 @ 19:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ต้องจูงมือ เดอะออย มาให้เจ้านุ้ย เคาะแล้วหละเนี่ย...// พี่หนิงไม่ถนัด hard ware เลยนุ้ย รู้สึกว่า เดอะออย ก็เช่นกันนะ // ขอบคุณค่ะ
เขียนเมื่อ 
  • P
  • จาก Sound Card ที่ได้ทดลองข้างต้นนั้น ปรากฎว่า Sound Card ของนุ้ย เจ๊งค่ะ
  • ต้องซือใหม่ซะแล้ว ฮื่อๆๆๆ