การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับบริบทเทคโนโลยี

พอเพียง
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับบริบทเทคโนโลยี  

บทความ...................โดย หมูหยอง

 

การรับรู้เทคโนโลยีติดต่อสื่อสารหรือบันเทิงในปัจจุบัน นับว่าโทรศัพท์มือถือเป็นเรื่องที่สะท้อนมากที่สุด สมัยก่อนเราจะติดต่อสื่อสารกันทางจดหมายต่อมาก็เริ่มมีโทรศัพท์ที่ใช้รับเข้าและโทรออก แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนี่เอง ทำให้มือถือมีวิวัฒนาการสูงขึ้นและก้าวหน้าแบบถีบตัวเองทั้งรูปลักษณ์และระบบการใช้งานจนเรียกได้ว่า โทรศัพท์มือถือคือตัวแทนของความก้าวล้ำทางด้าน  IT  ที่ได้รับความนิยมสูงมากอีกชนิดหนึ่ง และหากเรากล่าวถึงโทรศัพท์มือถือ จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่อาจมีทั้งดีและไม่ดี เพราะฉนั้นเราต้องแยกแยะบนพื้นฐานของภูมิปัญญาและรู้จักเลือกใช้หรือปรับใช้เฉพาะที่สอดคล้องกับความต้องการ และสภาพแวดล้อม และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของเราเองไปพร้อม ๆ กันด้วย

ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือไม่เพียงแต่สร้างความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารกับคนเราเท่านั้น หากแต่โทรศัพท์มือถือยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเรายังได้ข่าวสารที่ทันการณ์ ไม่สิ้นเปลืองเวลา หากมีการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต แม้แต่ภัยธรรมชาติต่างๆ ก็สามารถแจ้งข่าวได้ทันทีลดการสูญเสียทรัพยากรอีกทางหนึ่งและด้วยความสะดวกสบายต่าง ๆ ที่คนเราได้รับจากโทรศัพท์มือถือทำให้ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ไม่เพียงแต่ใช้เป็นอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารเท่านั้น แต่มือถือกลายเป็นแฟชั่นและสิ่งที่ทุกคนต้องมีไว้พกพาติดตัวตลอดเวลา แม้กระทั่งเด็กวัยรุ่นหรือเด็กในวัยเรียน พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือที่เกินความจำเป็นนี่เองได้ส่งผลกระทบต่อบุคคลและสังคมในหลายด้านไม่ว่าจะเป็น อาชญากรรมหลายอย่างผ่านทางมือถือ ด้วยระบบใช้งานที่ทันสมัย มือถือมีกล้องถ่ายภาพสามารถส่งภาพเคลื่อนไหว คลิปวีดีโฮแอบถ่ายที่ไม่ดีของบุคคลอื่นออกเผยแพร่ตามที่มีข่าวผ่านสื่อต่าง ๆให้ได้เห็นกันประจำ กลุ่มเด็กและเยาวชนเป็น เหยื่อการบริโภคสื่ออย่างไม่มีภูมิคุ้มกัน   จิตสำนึกที่ดีจะถูกลดทอนลงเมื่อพวกเขาอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่มีแต่ความสนุกสนาน ความเฮฮา  ลืมคุณธรรมและจริยธรรมอันดีที่สังคมจะพึงมีไป นอกจากนี้มือถือยังสร้างกระแสค่านิยมของวัยรุ่นในการมีมือถือที่ราคาแพง รุ่นใหม่ ราคาหลายพันบาท ส่งผลให้มือถือหลายยี่ห้อหลายบริษัทแข่งขันกันผลิตออกมาล่อใจผู้ซื้อจนเป็นช่องทางให้เด็กวัยรุ่นหลายคนต้องทำงานที่ผิดศีลธรรมและผิดกฎหมายในสังคมแม้กระทั่งการเพิ่มขึ้นของหนี้สินบัตรเครดิต เมื่อค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ก็ส่งผลให้คนกู้ยืมเงินเพื่อมาใช้จ่ายหมุนเวียนโดยเลือกใช้บริการบัตรเครดิตต่าง ๆ เป็นหนี้สินพอกพูน

ปัญหาต่างๆเหล่านี้จะยังคงเกิดขึ้นและจะดำเนินอยู่กับคนในสังคมปัจจุบันต่อไปหากเรายังมองปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กน้อยและไม่ได้ให้ความสำคัญหรือแก้ไขปัญหาเหล่านี้ การหยุดและหันกลับมามองและพิจารณาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้มือถืออย่างพอประมาณมีเหตุผลและรู้จักตนเองให้มากขึ้น เลือกใช้มือถือตามกำลังทรัพย์ มีสติปัญญาและความสามารถในการรับภาระได้ไม่ตามกระแสนิยม หรือเลียนแบบกลุ่มเพื่อนที่มีฐานะการเงินดีกว่าตน หมั่น สร้างองค์ความรู้  นวัตกรรมใหม่ ๆ  เทคโนโลยีเชิงพาณิชย์  ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้คนไทยปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงผ่านทางสื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ และมีการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับจุดแข็งด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา   ใช้ให้ถูกเวลาหรือสถานที่ เราควรรู้ว่าต้องใช้นานแค่ไหนควรเลิกใช้เวลาใดบ้าง  เช่น  ควรปิดเมื่อต้องเข้าเรียน  หรือประชุมทั้งยังใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพให้มากที่สุด  ควรซื้อโทรศัพท์ให้เหมาะกับการใช้งาน บางคนใช้แค่โทรออก รับเข้า ไม่คุ้มค่ากับราคาเป็นหมื่น หรือ องค์ประกอบที่โทรศัพท์มีอยู่ ซื้อมาเป็นหมื่น แต่ใช้แค่ ห้าพันบาท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หมูหยอง

คำสำคัญ (Tags)#แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง#pa614

หมายเลขบันทึก: 77951, เขียน: 12 Feb 2007 @ 13:46 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 15:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 22, อ่าน: คลิก


ความเห็น (22)

เขียนเมื่อ 

บทความมีความหมายที่ดีมาก  เมื่อได้อ่านบทความนี้ทำให้เข้าใจในการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

เขียนเมื่อ 

เป็นแนวความคิดที่ดีมาก เป็นสิ่งใกล้ตัวเข้าใจง่าย

เขียนเมื่อ 
อ่านเข้าใจง่ายดีครับ
เขียนเมื่อ 

เป็นบทความที่ดีค่ะ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ดี ถ้าเรานำมาประยุกต์ใช้กับตัวเองในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ โดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีนะคะ

โทรสัพท์มือถือเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก หากแต่เราต้องรู้จักใช้ตามความจำเป็น ไม่ตามกระแสที่หลั่งไหล ดั่งที่เขียนมาทำให้เข้าใจได้ชัดเจนค่ะ

 

เป็นสิ่งที่ดี  ที่ทุกคนควรที่จะนำไปปฏิบัติ
เขียนเมื่อ 

ดีครับเป็นบทความที่เข้าใจได้แต่ควรจะนำไปปฏิบัติจริงน่ะครับ

เขียนเมื่อ 
บทความนี้ได้ชี้แนะแนวคิดวิธีต่างๆ ที่บรรดาเพื่อนๆได้เข้าใจ ซึ่งเราได้เข้าใจตรงกันตามพระราชดำรัส
เขียนเมื่อ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากจะไม่ขัด ต่อกระแสโลก ยังเป็นปรัชญาที่ทำให้ประเทศ ดำเนินอยู่ได้ด้วยความยั่งยืน ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
เขียนเมื่อ 
เขียนได้ดีค่ะ ยิ่งโทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญและควรนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้นะค่ะ
เขียนเมื่อ 

ยกตัวอย่างได้เป็นรูปธรรมดีครับ...เพราะประยุกต์ใช้ได้กับเรื่องอื่นด้วย...รถยนต์...บ้าน...อาหาร...อย่างน้อยถ้าเน้นแก่นสารสาระประโยชน์ของมันก็ช่วยให้ลดความฟุ้งเฟ้อ...ฟุ่มเฟือยลงได้...ความอยากลดลง ความพอเพียงก็มากขึ้นจริงไหมครับ

สมเจตน์
IP: xxx.133.143.112
เขียนเมื่อ 
ชัดเจน  เห็นภาพดีครับ 
เขียนเมื่อ 
เขียนดีมักมากคับ
ถ้าสามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาให้ให้ครบตามหลัก 3 ห่วง 2เงื่อนไข ก็จะทำให้ภาพโดยรวมของประเทศจะดีขึ้นในทุกด้านค่ะ
Sathaporn
IP: xxx.246.152.6
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้ว ให้แง่คิด มุมมองที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

ขุนแผน
IP: xxx.246.152.6
เขียนเมื่อ 
โทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งใกล้ตัวที่กลายมาเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบันอย่างไม่รู้ตัว ความจำเป็นในการใช้โทรศัพท์มือถือก็แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ดีการใช้อย่างพอเพียงก็เป็นวิธีการที่ทุกคนพึงกระทำ อ่านบทความแล้วได้ข้อคิดในแง่มุมต่างๆ ได้ทราบถึงคุณและโทษของโทรศัพท์
หงษ์
IP: xxx.246.152.6
เขียนเมื่อ 

ปัจจุบันในสังคมไม่เคยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้แค่หลักทฤษฎี

โซดา
IP: xxx.246.152.6
เขียนเมื่อ 

ทำให้ได้แง่คิดที่ดี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการที่จะคิดที่จะทำอะไรได้อย่างดี

น้องพิมพ์
IP: xxx.246.152.6
เขียนเมื่อ 

อ่านข้อความแล้ว สามารถเตือนสติได้ดี ต้องรู้จักเลือกใช้ สิ่งที่ไม่จำเป็นควรที่จะยับยั้งชั่งใจ

น้ำแข็ง
IP: xxx.246.152.6
เขียนเมื่อ 

สามารถไปใช้ในชีวิตประจำวัน และช่วยลดความฟุ่มเฟือยในสิ่งที่ไม่จำเป็น ทำให้รู้จักคิด รู้จักยับยั้ง

มุก
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ดีคะน่าสนใจมาก

แอมรักบอม
IP: xxx.172.25.232
เขียนเมื่อ 

ดีคะ