QA วันละดัชนี : 21. กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่อง QA

บอย สหเวช


   การประกันคุณภาพ ในดัชนีที่ 9.1 เรื่อง การประกันคุณภาพภายใน เกณฑ์การตัดสินข้อ 2 ระบุไว้ว่า มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

    ผมลองทบทวนกิจกรรมดังกล่าวดู นึกขึ้นมาได้ว่า เมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคม ปีที่ผ่านมา ท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ) ได้ส่ง e-mail ให้บุคลากรในคณะทราบเกี่ยวกับนโยบาย e-sar โดยเฉพาะเน้นที่บุคลากรสายสนับสนุนเป็นพิเศษ ในการบันทึกข้อมูลประจำวันจากการทำงานลงบน Blog และมีการกำหนดป้ายคำหลักสำหรับการประกันคุณภาพไว้ด้วย เช่น ดัชนีที่1.1-50 ติดตามรายละเอียดได้จากที่นี้ครับ
(ลิงค์) 
    
    การบันทึกข้อมูลจากการปฏิบัติงานประจำวันลงบน Blog และใส่ป้ายคำหลักตามที่คณะฯ กำหนด เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรได้มีความเข้าใจในเรื่อง QA ไปด้วยและทำให้ QA เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานประจำ ผมเรียกกิจกรรมดังกล่าวว่า SAR ON BLOG 
 
     อีกกิจกรรมหนึ่งที่ผมพยายามหาโอกาสพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เรื่อง QA เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความเข้าใจเรื่อง QA กับบุคลากรในงานครับ
QA TALK (ลิงค์)

                                                                                        บอย สหเวช
                                                                                        12 ก.พ. 50

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#การประกันคุณภาพ#คณะสหเวชศาสตร์#ดัชนีที่9.2-50#sar-on-blog#qaวันละดัชนี

หมายเลขบันทึก: 77942, เขียน: 12 Feb 2007 @ 13:18 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)