เมื่อเย็นวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549 ไปแวะที่ SE-ED หน้า มอ. เพื่อ ซื้อ Dictionary เป็นรางวัลให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 วิชาเอกจุลชีววิทยาที่ เรียน Determinative Bacteriolgy เพราะตอนเปิดเทอมได้บอก กับนักศึกษาว่าขอให้แต่ละคนช่วยกันดูว่าทั้งเทอมมีเพื่อนคนไหนที่เราเห็นว่า เป็นคนเอื้อเฟื่อ เผื่อแผ่ มีน้ำใจ ไม่เอาเปรียบ สรุปว่าคิดว่าเป็นเพื่อนร่วมชั้นที่ ดีสุดของเรา พอปลายเทอมก็ขอให้เพื่อน ๆ ช่วยกันส่งคะแนน ผลการ Vote ผู้ที่ Popular ที่สุดในชั้นคือ กษมา ซึ่งเป็นผู้แทนชั้นปีด้วย และที่ได้คะแนน รองลงมาอีก 2 คน ที่ให้รางวัลเป็น Dictionary เพราะอยากให้เป็นคู่มือ สำหรับการพัฒนาภาษาอังกฤษ และเสียเวลาเลือกอยู่นานกว่าจะตัดสินใจเลือก ว่าจะเป็น Dictionary ของสำนักไหน? ที่ไม่ได้ให้รางวัลเป็น textbook ทาง Microbiology เพราะถ้ากษมาเรียนจบแล้วอาจไม่ได้ใช้ แต่ Dictionary โอกาสได้ใช้ตลอดชีวิต ส่วนที่ 2 และ 3 ก็มอบรางวัล เป็นกรอบรูปเพื่อเป็นกำลังใจ รางวัลนี้ น่าจะกระตุ้นให้นักศึกษาได้คิดถึงความสำคัญของการเป็นคนดี ควบคู่กับการเป็นคนเก่งไม่ใช่นึกถึงแต่เก่งอย่างเดียว แต่อยู่แบบคนเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ เอารัด เอาเปรียบผู้อื่น