ขณะนี้มีผู้สมัครเข้ามาครบจำนวน 300 ที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ    จึงขอแจ้งให้ทราบว่า  ทาง World Bank  ต้องขอปิดรับสมัครแล้วครับ

ขออภัยสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครด้วยนะครับ