เมื่อวานนี้คุณปั้ง วิไลวรรณ  ชัยรัตนมโนกร โทรศัพท์มาแจ้งข่าวคราวความเคลื่อนไหวของงานเบาหวาน จังหวัดปัตตานี ว่างานมีความคืบหน้าไปเรื่อยๆ สมุดบันทึกสำหรับผู้ป่วยก็ร่วมกันทำเสร็จแล้ว กำลังจัดพิมพ์และแก้ไขสีให้ถูกต้อง

คุณปั้งถามข่าวเรื่องโครงการอบรมผู้จัดกิจกรรมค่ายเบาหวานของ สปสช. อยากจะส่งคนมาเข้าอบรมเพิ่ม ดิฉันจึงถือโอกาสนี้แจ้งข่าวกับสมาชิกคนอื่นๆ ด้วยว่า ทาง สปสช.อยู่ระหว่างการประเมินผลโครงการที่จัดไปแล้ว หากจะมีจัดอบรมต่อจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ดิฉันถามข่าวถึงคุณหมอยา สารี รพ.ไม้แก่น ผู้ขันอาสารับผิดชอบบล็อกเบาหวาน ดิฉันเชื่อว่าสมาชิกหลายคนคงกำลังรออ่านบันทึกจากจังหวัดปัตตานีอยู่นะคะ

ขอเป็นกำลังใจและส่งแรงใจถึงทีมเบาหวานจังหวัดปัตตานีทุกคน ขอให้ทำงานประสบความสำเร็จและมีความปลอดภัยโดยทั่วหน้า

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐