วิวัฒนาการของการส่งเสริมสุขภาพ สู่กฏบัตรกรุงเทพฯ

2529 – การประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง “การส่งเสริมสุขภาพ
  • ประเทศไทยมีแผนพัฒนาการสาธารณสุขตั้งแต่พ.ศ. 2504
  • 2517 – มุมมองใหม่เกี่ยวกับสุขภาพของชาวแคนาดา”      ในรายงานลาลองเด และ “ความร่วมมือในส่วนของนโยบายสาธารณะ และกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน” ในรายงานเอ็ปป์
  • 2520 – WHO กำหนดเป้าหมายสุขภาพดีถ้วนหน้าปี 2543 (Health For All by the Year 2000)
  • 2521 – คำประกาศ อัลมา อตา (Alma Ata Declaration) เพื่อใช้ ยุทธศาสตร์ “การสาธารณสุขมูลฐาน” (Primary Health Care) เพื่อให้บรรลุ HFA 2000
  • 2529 – การประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง “การส่งเสริมสุขภาพ: การขับเคลื่อนสู่การสาธารณสุขแนวใหม่ (The Move Towards a New Public Health ณ กรุงออตตาวา แคนาดา   เกิด “กฎบัตรออตตาวาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ (Ottawa Charter for Health Promotion) วันที่ 21 พ.ย. 2529
  • 2531 – การประชุมนานาชาติ เรื่องการส่งเสริมสุขภาพครั้งที่ 2 (Healthy Public Policy) ที่เมืองแอดีเลด ออสเตรเลีย  เกิด “ข้อเสนอแนะแอดีเลด: นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ” (The Adelaide Recommendations: Healthy Public Policy)
  • 2534 – การประชุมนานาชาติ เรื่องการส่งเสริมสุขภาพครั้งที่ 3 (Supportive Environments for Health) ที่ เมืองซันด์สวาลล์ สวีเดน  เกิด “คำประกาศซันด์สวาลล์ เรื่องสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ” (Sundsvall Statement on Supportive Environment for Health)
  • 2540 – การประชุมนานาชาติ เรื่องการส่งเสริมสุขภาพครั้งที่ 4 ภาคีสำหรับยุคใหม่: การนำพาการส่งเสริมสุขภาพสู่ศตวรรษที่ 21 (New Partners for a New Era - Leading Health Promotion into the 21st Century) ที่กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย  เกิด “คำประกาศจาการ์ตา: การส่งเสริมสุขภาพสู่ศตวรรษที่ 21  (The Jakarta Declaration on Health Promotion into the 21st Century)
  • 2543 – การประชุมระดับโลก เรื่องการส่งเสริมสุขภาพครั้งที่ 5 การส่งเสริมสุขภาพ: ปิดช่องว่างของความไม่เท่าเทียมกัน” (Health Promotion: Bridging the Equity Gap) ที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก เกิด “คำประกาศสำหรับการส่งเสริมสุขภาพ: จากแนวคิด สู่การปฏิบัติ” Mexico Ministerial Statement for the Promotion of Health: from ideas to action

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#สม.4

หมายเลขบันทึก: 77830, เขียน: 11 Feb 2007 @ 21:52 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 08:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)