ข้อน่าสังเกต   คือ

  • การศึกษาไทย (ประกอบไปดวย สถานศึกษา + สถาบันครอบครัว + สื่อมวลชน + วัด  + ฯลฯ)  เป็นแบบ  "สุนัขหางด้วน"
  • สื่อไทย ลงข่าว  เท่ากับ ไป "สร้างตัวอย่าง" ----> นี่ไม่ใช่ครั้งแรก  
  • คนเรียนสูง  ติดกับของ "บริโภคนิยม" ได้ง่ายๆ  ถ้าขาดสติ
  • คนซี้ปังเท้า  (Square Head)  มักจะมี ทางออกเดียวเสมอๆ  
  • คบคนพาล  ห่างไกลบัณฑิต  ก็จะเจอเรื่อง ทุกข์ได้ง่ายๆ เช่นนี้
  • จิตพวกเราอย่าตก รู้ข่าวนี้เฉยๆ  อย่า "อิน"
  • คนที่จะส่ง บุญไปให้ ต้องเป็นญาติสนิท ที่ปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกทางจริงๆ เจริญมหาสติฯ แล้วส่งไป  
  • ตอนอ่านข่าว  ผม ก็กำหนดจิตส่งลงไปให้แล้วครับ
  • คนฆ่าตัวตาย  จะทำซ้ำๆๆๆๆๆ  เป็น ห้าร้อยชาติ   แต่ รอยต่อระหว่างชาติ จะนานมากๆๆๆๆๆๆๆ   เป็นสิบพระพุทธเจ้าเลยครับ     คือ ลงไป นรกก็นาน  ครั้นพอได้เป็นคน ก็จะฆ่าตัวตายอีก  ....    ซวยจริงๆ