http://gotoknow.org/file/kpru_pr/SUMPAT+2.JPG

 

 เมื่อวันที่  25  มกราคม  ที่ผ่านมา  บ. ทิพย์เคเบิ้ล ทีวี  จำกัด  เข้าสัมภาษณ์  ผศ.ชัชวาลย์  ธรรมสอน  ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ถ่ายทำรายการราชภัฏบ้านเรา  ซึ่งรายการดังกล่าวมีกำหนดการออกอากาศเผยแพร่ทางช่องทิพย์เคเบิ้ล ทีวี  ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์  โดยเริ่มออกอากาศตอนแรก  เมื่อวันศุกร์ที่  2  กุมภาพันธ์  2550  เวลาประมาณ  20.30  น.  (หลังรายการคุยกันหลังข่าว)