http://gotoknow.org/file/kpru_pr/ratree.JPG
 

คุณพยอม  สุขโรจน์  เจ้าของตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ให้กำลังใจและร่วมงานราตรีสู่เหย้า แสด ขาว  สำหรับรายได้จากการจัดงาน นำสบทมจัดตั้งกองทุนพัฒนานักศึกษา  เมื่อวันที่  27  มกราคม    สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร