ให้กำลังใจ

pr_kpru
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ให้กำลังใจและร่วมงานราตรีสู่เหย้า แสด – ขาว

http://gotoknow.org/file/kpru_pr/ratree.JPG
 

คุณพยอม  สุขโรจน์  เจ้าของตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ให้กำลังใจและร่วมงานราตรีสู่เหย้า แสด ขาว  สำหรับรายได้จากการจัดงาน นำสบทมจัดตั้งกองทุนพัฒนานักศึกษา  เมื่อวันที่  27  มกราคม    สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PR จ๊ะจ๋าความเห็น (0)