เลือกตั้งไฮเทคโนโลยี

pr_kpru
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ข้อดีของระบบดังกล่าวนอกจากจะมีความทันสมัยทันสมัย ยังเป็นการประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร ใช้งานง่าย และสามารถทราบผลการลงคะแนนการเลือกตั้งได้ทันที

http://gotoknow.org/file/kpru_pr/DSC_0076.JPG                                   http://gotoknow.org/file/kpru_pr/DSC_0062.JPG

  เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  2550  องค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษา  ซึ่งนอกจากจะเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยในเยาวชนแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย  และที่แปลกไปกว่าทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งเนื่องจากในครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้นำเทคโนโลยี คือ ระบบลงคะแนนและประมวลผลการเลือกตั้งอัตโนมัติมาใช้  ข้อดีของระบบดังกล่าวนอกจากจะมีความทันสมัยทันสมัย  ยังเป็นการประหยัดเวลา  ประหยัดทรัพยากร  ใช้งานง่าย  และสามารถทราบผลการลงคะแนนการเลือกตั้งได้ทันที  โดยไม่ต้องเสียเวลาในการนับคะแนนอีกครั้ง  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PR จ๊ะจ๋าความเห็น (0)