http://gotoknow.org/file/kpru_pr/re.JPG

 

สถานีโทรทัศน์ CTI  และ  สถานีวิทยุ NEW  RADIO  จากใต้หวัน  เข้าสัมภาษณ์  ผศ.รัตนา  รักการ   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ในโอกาสเดินทางมาเยือนร่วมกับคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติใต้หวัน  เพื่อถ่ายทำข่าวนิเทศการสอนของอาจารย์อาสาสมัครสอนภาษาจีนกลาง  พร้อมเปิดเผยรู้สึกประทับใจบรรยากาศการเรียนการสอน  นักศึกษา  และการต้อนรับเป็นอย่างยิ่ง