ต้อนรับคณะใต้หวัน

pr_kpru
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การลงนามความร่วมมือดังกล่าวได้มีข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนและพัฒนาความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gotoknow.org/file/kpru_pr/70.JPG

 

 

 

             เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์  ผศ .รัตนา  รักการ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  พร้อมคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  ได้ให้การต้อนรับผู้แทนมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติใต้หวัน  พร้อมทั้งสื่อมวลชนจากประเทศใต้หวัน  ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนและนิเทศการสอนของอาจารย์อาสาสมัครสอนภาษาจีนกลาง  สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติใต้หวัน    ประเทศใต้หวัน  ที่ผ่านมา  การลงนามความร่วมมือดังกล่าวได้ มีข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนและพัฒนาความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย  ซึ่งในขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ได้มีอาจารย์อาสาสมัครชาวใต้หวัน  จำนวน  2  คน  คือ  อาจารย์โอ  หยาง  และอาจารย์โจ  เจี้ยลี่  มาทำการสอนภาษาจีนกลางให้แก่นักศึกษา               สำหรับการเดินทางมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรของคณะผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติใต้หวัน ในครั้งนี้  นอกจากเพื่อนิเทศการสอนของอาจารย์อาสาสมัครภาษาจีนแล้ว  มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติใต้หวัน  ยังได้เชิญสื่อมวลชนจากประเทศใต้หวันมาถ่ายทำ ข่าวเพื่อนำไปเผยแพร่ในประเทศของตนอีกด้วย

 ....................................................................................... <p> </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PR จ๊ะจ๋าความเห็น (0)