ในบันทึกข้อสรุปเกี่ยวกับการประชุมเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ของ 6 มหาวิทยาลัย ซึ่งได้สรุปผลที่เกิดจากผู้ที่มา ลปรร    

จึงอยากจะขอให้ท่านเสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ before and After  ว่าก่อนมี KM เป็นอย่างไร (before) และหลังจากได้เรียนรู้เกี่ยวกับ KM (after) แล้ว มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเกิดขึ้นบ้าง ในหน่วยงานของท่าน......เพื่อ ลปรร ร่วมกันค่ะ

  Penguin Cuddle Penguin Cuddle Penguin Cuddle