http://gotoknow.org/file/kpru_pr/DSC_0065.JPG

                        ทีมข่าวทิพย์เคเบิ้ลทีวี  ประจำจังหวัดกำแพงเพชร  ให้ความสนใจเข้าถ่ายทำข่าวบรรยากาศการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  เนื่องจากมีการนำเทคโนโลยีเครื่องประมวลผลอัตโนมัติมาใช้ในการเลือกตั้ง  นอกจากจะช่วยประหยัดเวลา  และทรัพยากร  ยังสามารถทราบผลคะแนนการเลือกตั้งได้ทันทีที่หมดเวลาการลงคะแนน