วัดเจดีย์หอย ปทุมธานี


        มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และนมัสการวัดเจดีย์หอย มีหลายสิ่งที่ประทับใจที่นี่มาก และไม่นึกว่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่มีให้เห็นในสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เป็นทุ่งนากว้างใหญ่ เช่น สวนป่าสมุนไพรซึ่งมีพรรณไม้สมุนไพรหลากหลายชนิด  สถานที่อบและนวดสมุนไพรครบวงจร, พิพิธภัณฑ์ของเก่าหายากทั้งในท้องถิ่นและต่างถิ่น,  สระใหญ่ (บึงกลางวัด) แหล่งที่มาของเปลือกหอยและศูนย์รวมของสัตว์น้ำนา ๆ ชนิด เช่น เต่า ปลาสวาย ฯลฯ และสุดท้ายคือซากเปลือกหอยทะเลจำนวนมากที่สามารถนำมาสร้างเป็นเจดีย์สูงเสียดฟ้า และกำแพงเปลือกหอยขนาดมหึมา....

 

       อยากเชิญชวนให้ทุกท่านหาโอกาสไปเยี่ยมชม และนมัสการพระพุทธมงคลนิมิตร และทำกิจกรรมที่วัดเจดีย์หอย นะครับ

 

นมัสการวัดเจดีย์หอย ปทุมธานี