การจัดการองค์ความรู้( Knowledge Management)

  จาการเรียนเรื่องการจัดการองค์ความรู้( Knowledge Management ) 

  จาก  อาจารย์  หาญชัย   พันธ์งาม

  สามารถสรุปประเด็นความสำคัญของความรู้ได้ดังนี้

         ความรู้ทำให้คนเรามีค่ามากขึ้น

          ความรู้ทำให้สินค้ามีค่ามากขึ้น         ความรู้ทำให้บริการมีค่ามากขึ้น         ความรู้ทำให้คนเราเปลี่ยนพฤติกรรม         ความรู้ทำให้คนเราทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนได้         ความรู้ทำให้คนเรามีมุมมองใหม่         ความรู้เป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร         ความรู้เป็นสินทรัพย์ที่มีลักษณะโดดเด่นกว่าสินทรัพย์อื่นๆ         ความรู้เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าไร้ขีดจำกัด ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่ม ยิ่งใช้มากเท่าไรก็ยิ่งมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น