"โชคดีจัง"

ที่ชีวิต ได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่าง

ความล้มเหลวและความสำเร็จ 

และจะโชคดียิ่งกว่านั้น

ถ้าได้รู้จักกับความจริงว่า

ต้นกล้าที่แท้จริงของความสำเร็จ

มักจะซ่อนเร้นมากับความพ่ายแพ้ล้มเหลว

ในทุก ๆ ครั้งที่เราประสพพบเจอกับมัน

"โชคดีจัง"