บทความไอทีพอเพียง

นายบอ
รปม

Sufficiency IT (ไอทีตามวิถีพอเพียง)    

                  เศรษฐกิจพอเพียง คือ การเดินทางสายกลาง ที่อาศัยความรู้และเหตุผลในการตัดสินใจ อย่างมีภูมิคุ้มกันจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยใช้ความรู้คู่คุณธรรม            

                  ปัจจุบันได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถอำนวยความสะดวกสบายให้กับการดำเนินชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์ ที่มีการพัฒนาทั้งคน  วิธีการ เครื่องมือ   เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศ   ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เนื่องจากการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผน             การตัดสินใจ และการกระทำ  

                  เทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีอิทธิพลกับบุคคลในสังคมปัจจุบันมาก อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ ที่ได้เข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนทุกระดับเพศ และวัย ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ( IT) เป็นสิ่งที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ แต่ผู้คนจำนวนมากนำไปใช้ในวิธีที่ผิดทำให้เกิดปัญหาตามมาต่างๆ ขึ้นมามากมายในสังคม เช่น ปัญหาอาชญากรรม  ปัญหาล่วงละเมิดทางเพศ และโดยเฉพาะปัญหาครอบครัว ซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานของสังคม ที่จะต้องได้รับการพัฒนาและแก้ไขเป็นอันดับแรก ดังนั้น การนำหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนของผู้คนในสังคม สามารถที่จะทำให้แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมา ในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติได้อย่างเต็มที่            

                 ไอทีตามวิถีพอเพียง คือ ความสามารถที่จะใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ บนฐานของจิตใจที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์ เพื่อกระจายคุณภาพ ความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดกับสังคมและประเทศชาติ 

                 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าไอทีในปัจจุบันจำเป็นต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงมาช่วยกำกับให้อยู่ในกรอบที่ถูกต้อง

      

อ้างอิง   

                    WWW.MOE.GO.TH  ยุทธศาสตร์การบริหารในยุคโลกาภิวัตน์  ดร. อธิปัตย์  คลี่สุนทร

                     th.wikipedia.org/wiki  เศรษฐกิจพอเพียง จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี  15 ม.ค. 2550     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไอทีตามวิถีพอเพียง

คำสำคัญ (Tags)#นโยบายสาธารณะ

หมายเลขบันทึก: 77582, เขียน: 10 Feb 2007 @ 11:05 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 12:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 10, อ่าน: คลิก


ความเห็น (10)

เขียนเมื่อ 

ถ้าทำได้จริงก็ดีสิครับ

เขียนเมื่อ 

ดีครับที่เราจะใช้ไอทีเพื่อความเหมาะสมพอดีตามความจำเป็น พัฒนาทางด้านไอทีและพฤติกรรมการใช้ทรัพยากร...

เขียนเมื่อ 
ถ้าคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมกับแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงก็คงดีมากๆเลยเนอะ  โดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีที่ดูเหมือนอยู่กันคนละขั้วแต่สามารถประยุกต์ใช้กันได้อย่างลงตัว
เขียนเมื่อ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากจะไม่ขัด ต่อกระแสโลก ยังเป็นปรัชญาที่ทำให้ประเทศ ดำเนินอยู่ได้ด้วยความยั่งยืน ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
กำลังพยายามทำอยู่ค่ะ
เขียนเมื่อ 

สังคมชีวิตในปัจจุบันคงทำกันไม่ได้หรอกค่ะ

ชีวิตฟุ่มเฟือยมากเลยค่ะ

เขียนเมื่อ 

คนส่วนมากทำไม่ได้ แต่ผมจะพยายามคับ

เขียนเมื่อ 
ถ้าคนส่วนมากดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้ น่าจะดีน่ะ

อยากให้ทุกคนตระหนักให้มากว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่ใช่เรื่องยากมันคือเรื่องที่เราต้องทำ ขอบคุณที่ช่วยกันเผยแพร่แนวความคิดเหล่านี้

bestliverpool
IP: xxx.120.104.5
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ พอดีเอาไปทำรายงาน