การใช้อีเมล์อย่างพอเพียง

AmJoyJa
พอเพียง

การใช้อีเมล์อย่างพอเพียง          

                       เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology) เป็นสื่อสำคัญที่ได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของคนเราเป็นอย่างมาก ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ล้วนส่งทั้งผลดีและผลเสียต่อการดำเนินชีวิตของแต่ละคน แต่เราจะปรับใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ?  

                    ในฐานะที่เป็นปวงชนชาวไทย ถือได้ว่าเราโชคดีมากที่มีหลักเศรษฐกิจพอเพียง ( Sufficiency Economy ) ซึ่งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย ชี้ให้เห็นถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์                

                    การติดต่อสื่อสารกับผู้คนอย่างไร้พรมแดนในยุคโลกาภิวัฒน์นั้น ทำให้เรารับส่งข้อมูลข่าวสารและสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอีเมล์ หรือ Electronic mail ก็เป็นสื่อสำคัญที่สามารถสนองความต้องการส่วนนี้ได้อย่างดี และเป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุด ซึ่งมีอยู่หลายบริษัทด้วยกัน เช่น yahoo, hotmail ,gmail เป็นต้น  แต่ในทางกลับกัน พบว่าในปัจจุบันผู้คนกลับใช้อีเมล์ในทางที่ไม่สร้างสรรค์ ไม่เพียงแต่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้แต่ยังทำลายผู้อื่นอีกด้วย  ดังนั้น จึงควรนำแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการใช้   อีเมล์ในชีวิตประจำวัน  กล่าวคือ               

                    * ความพอประมาณ คือ การใช้อีเมล์ในเวลาที่เหมาะสม ไม่น้อยหรือมากเกินไป บางคนวันทั้งวันมัวแต่นั่งเช็คอีเมล์ของตัวเอง คอยรับส่งแต่อีเมล์  จนกลายเป็นสิ่งที่เกินความจำเป็น ซึ่งเราควรใช้ในเวลาที่ไม่กระทบการทำงานหรือเวลาส่วนตัว                    

                    * ความมีเหตุผล คือ ควรทราบว่าจะใช้อีเมล์เพื่อวัตถุประสงค์ใด ซึ่งต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น เพื่อติดต่อทางธุรกิจ รับส่งข่าวสารที่มีสาระเพื่อความบันเทิง ไม่ใช่การรับส่งภาพลามก ส่งต่ออีเมล์ลูกโซ่ เป็นต้น และควรคำนึงด้วยว่าใช้อีเมล์แล้วจะส่งผลกระทบอย่างไร เช่น การส่งอีเมล์เพื่อการโฆษณาชวนเชี่อ และส่งเป็นจำนวนหลายๆครั้งทำให้กินพื้นที่ในการส่งอีเมล์ของผู้อื่น  

                     * การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้น นั่นคือ ไม่ควรยึดติดกับการใช้อีเมล์ตลอดเวลา ซึ่งหากระบบอีเมล์ไม่สามารถใช้ได้ ก็สามารถหาลู่ทางอื่นในการติดต่อสื่อสารได้ เช่น การใช้แฟกซ์ โทรศัพท์ เป็นต้น             

                    นอกเหนือจากการใช้อีเมล์ตามนิยามของหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วควรต้องอาศัยความรู้และคุณธรรมควบคู่ไปด้วย กล่าวคือ ใช้อีเมล์อย่างผู้มีความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และที่สำคัญคือ ควรมีจริยธรรมในการใช้อีเมล์ ไม่ส่งต่ออีเมล์ที่ไร้สาระ สื่ออนาจารต่างๆ หรือใช้อีเมล์ไปในรูปแบบที่เป็นสื่อในการทำลายผู้อื่น ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การใช้อีเมล์อย่างพอพียง ที่นำไปสู่การเกิดประโยชน์สูงสุด     

อ้างอิง  http://www.nectec.or.th   http://www.thaibja.org     http://www.wikipedia.org

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การใช้อีเมลล์อย่างพอเพียง

คำสำคัญ (Tags)#ไอทีตามวิถีพอเพียง

หมายเลขบันทึก: 77578, เขียน: 10 Feb 2007 @ 10:54 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 31, อ่าน: คลิก


ความเห็น (31)

เขียนเมื่อ 
เป็นความหมายที่ดีนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่เขียนมา ถ้าหากคนไทยทุกคนสามารถที่จะนำมาปฎิบัติได้เหมือนกันทุกคนคงจะดี ฉะนั้นเราเป็นคนรุ่นใหม่เราต้องช่วยกันผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม.....ยิ่งเราเริ่มที่จะปลูกฝังตั้งแต่ตอนนี้อนาคตของชาติคงดูดีกว่านี้เป็นแน่......เพื่อนจอยว่าจริงมั๊ย
jue
IP: xxx.123.41.186
เขียนเมื่อ 

จากการได้อ่านข้อความด้านบนเป็นการเขียนที่บอกถึงการใช้อินเตอร์เน็ตที่ถูกต้องคือคนเราไม่จำเป็นนั่งเล่นทั้งวัน แค่วันล่ะ 1-2 ชม. เพื่อคลายเครียดบ้างหรือเพื่อศึกษาหาข้อมูลในการทำงานหรือการเรียนก็เพียงพอแล้วเนื่องจากถ้าเล่นนานๆๆก็อาจเกิดความสิ้นเปลือง และเวลา  ผู้เขียนบทความได้บอกไว้อย่างที่ดิฉันคิดไว้เหมือนกันมีความคิดเห็นตรงกันเลยรู้สึกชอบที่มีคนมีความคิดเดียวกับดิฉัน

                             ขอบคุณค่ะ

ธัญนบ จันทิปะ
IP: xxx.157.182.52
เขียนเมื่อ 

         ผมว่าก็ดีนะคับนานๆๆจะได้เห็นคนที่รู้คุณค่าของพลังงานของชาติเราต้องรู้จักประหยัดเพื่ออนาคตของเราเองถ้าทุกคนคิดแบบนี้ก็ดีมากๆๆๆเลยคับเพราะพลังงานของเราหายากขึ้นทุกวัน....

ศิริวัฒน์ ปฤษฎิ์ชากิจสุนทรากูร
IP: xxx.120.97.66
เขียนเมื่อ 
ก็เห็นด้วย ว่าควรใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและถูกต้อง ไม่ฟุ่มเฟือยตามกระแสสังคมในปัจจุบัน

เห็นด้วยกับบทความนะคะ เพราะฉะนั้นจะต้องปลูกฝังความคิดเกี่ยวกับความพอเพียงของพระองค์ท่าน มาใช้กับชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพอประมาณ ความมีเหตุผล หรือความมีภูมิคุ้มกันที่ดี และในเรื่องของความรู้ คู่คุณธรรม เมื่อทุกคนปฏิบัติได้ ประเทศชาติก็จะเจริญก้าวหน้า และเยาวชนที่เติบโตมาก็จะมีความคิดที่เข้มแข็ง สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆจนเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิด ความรู้ที่สามารถปลูกฝังแก่เยาวชนรุ่นต่อไป

ขอบคุณสำหรับบทความดี ๆ

พี่ก้าบ..ก้าบ
IP: xxx.12.118.36
เขียนเมื่อ 

เป็นบทความที่ดี ที่แสดงความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่นำหลักของพระองค์ มาใช้ดำเนินชีวิตของเราได้ทุกขณะ อยากให้ทุกคนเข้าใจ และปฏิบัติได้ค่ะ  

มะนาวหวาน
IP: xxx.12.118.36
เขียนเมื่อ 

อ่านบทความนี้แล้วนึกถึงข่าวที่ลงทุกวันนี้ ในการใช้งานอีเมลล์/อินเตอร์เน็ตที่ผิดของวัยรุ่นไทย หรือแม้แต่ผู้ใหญ่บางคน มันทำสะท้อนเห็นว่าทุกวันนี้มันเป็นยุคไร้พรมแดนจริงๆๆคะ ถ้าเรามีจิตสำนึกในการใช้งานอีเมลล์อินเตอร์เน็ตอย่างพอเพียงมันคงดีไม่น้อยนะคะ

Bobo
IP: xxx.12.118.36
เขียนเมื่อ 

เป็นบทความที่ดีนะคะ...การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ...เพราะเด็กสมัยนี้โตมากับเทคโนโลยี ซึ่งมีทั้งประโยชน์และโทษ ถ้าใช้อย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม เราจึงควรปลูกฝังความคิดดีๆ ในการใช้เทคโนโลยีต่างๆให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมคะ...

กำพล ทองอร่าม (อู๊ด ๆ ๆ )
IP: xxx.12.118.36
เขียนเมื่อ 

การใช้อิเมลล์อย่างเพียงพอ....ถ้าทุกคนมีจิตใต้สำนึกที่ดี,,รู้กาลเทสะ การจะทำอะไรก็แล้วแต่ย่อมรู้แก่ใจอยู่เสมอๆ คิดดี ทำดี ชีวิตมีสุข ก็เพียงพอแล้ว...

หยาดน้ำฟ้า
IP: xxx.12.118.36
เขียนเมื่อ 

เทคโนโลยีในด้านผู้ผลิตไม่ความเพียงพอมีแต่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง  สำหรับผู้ที่นำไปใช้ควรต้องดูให้เหมาะสมกับตนเอง ใช้ให้พอกับความต้องการ แล้วจะมีความสุข

 

อีเมล์นับว่ามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามาก แต่ก็ต้องรู้จักใช้ให้ถูกต้อง ด้วยการนำแนวพระราชดำริมาใช้ด้วยค่ะ

หญิง
IP: xxx.123.142.196
เขียนเมื่อ 

เป็นบทความที่น่าสนใจมากเลยค่ะ  นำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการใช้อีเมล์ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

ขวัญ
IP: xxx.123.142.196
เขียนเมื่อ 

เขียนได้ดีมากค่ะ  น่าจะเอามาลงหนังสือนิตยสารเป็นบทความพิเศษได้นะค่ะ

โอ๋
IP: xxx.123.142.196
เขียนเมื่อ 

เป็นคำแนะนำที่ดีมากเลย  สามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้เลยนะเนี๊ยะ

ฝัน BM 609 เพื่อนจอยค่ะ
IP: xxx.144.130.176
เขียนเมื่อ 

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่นMP3 ต่างก็เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งสิ้น แต่สิ่งเหล่าล้วนมีทั้งประโยชน์ และโทษที่ตามมา ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีอย่างพอเพียงก็เป็นวิถีทางหนึ่ง ที่จะช่วยให้มนุษย์ใช้เทคโนโลยีเหล่าให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

เขียนเมื่อ 

ความหมายดีมากค่ะ  ไม่น่าเชื่อว่าสาวแบงค์จะมีความคิดได้งดงามอย่างงี้

เขียนเมื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีในด้านต่างๆ นั้นไม่เคยทำร้ายทำลายใครเลยกลับกันกับมีคุณประโยชน์อย่างมากมายมหาสารในด้านนวตกรรมของมวลมนุษยชาติเท่าที่เคยมีมา  คนต่างหากที่ใช้เทคโนโลยีทำลายซึ่งกันและกัน ทำให้สิ่งที่ดีกับกลายเป็นสิ่งเล็วรายได้ในชัวข้ามคืน เทคโนโลยีไม่เคยทำร้ายใครมีแต่มนุษย์ด้วยกันที่ทำร้ายกันเอง 
เขียนเมื่อ 

จะลองใช้อีเมล์อย่างพอเพียงบ้างครับ  แต่ไม่เห็นรูปคนเขียนเลย  ทำไมมีแต่เงาดำๆ ละครับ

จุ๊บจุ๊บ
IP: xxx.246.159.1
เขียนเมื่อ 

เป็นบทความที่น่าสนใจ

และเหมาะกับยุคนี้มากๆเลย

อ่านแล้วก็ใช้เป้นข้อคิดเตือนใจได้จริงๆ......

pp
IP: xxx.213.9.229
เขียนเมื่อ 
 อ่านแล้วก็นึกถึงตัวเองนะคะ ที่ใช้อีเมลมากเหมือนกัน ทั้งเรื่องติดต่องาน...และส่งหาเพื่อนๆ  ต่อไปก็จะเริ่มใช้อย่างพอเพียง...ว่าแต่ว่าทำไมคุณหมาน้อยถึงว่าคุณคนเขียนอย่างนั้นล่ะคะ...ขำขำค่ะ
เป็นความคิดที่ดีมากเลย  เพราะปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้เกือบทุกองค์กร  ถ้ามีการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้  จะส่งผลดีต่อองค์กรและตัวเองด้วย 
deejanna
IP: xxx.118.121.247
เขียนเมื่อ 
จะลองปฏิบัติตามด้วยความพอเพียง เพื่อที่จะได้มีเวลาทำงานเพิ่มมากขึ้น แล้วคนเขียนก็ต้องทำตามข้อเขียนของตัวเองด้วยนะ
kooniair
IP: xxx.118.70.38
เขียนเมื่อ 

อืม! เห็นด้วยนะ เป็นบทความที่เอาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการใช้เทคโนโลยี ก็มีประโยชน์ดี เดี๋ยวนี้คนเราไม่ค่อยมีความพอดีกันเลย ไม่ว่าจะทำอะไร ไม่ใช่แค่การใช้อีเมล์หรอก อยากให้คนไทยนำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันเลยอะ ถ้านำมาใช้ได้จริง สังคมไทยคงจะดีกว่านี้เยอะเลย

เขียนเมื่อ 

ใช่ครับเป็นการดำเนินชีวิตในแต่ละวันซึ่งควรให้ความสนใจและปฏิบัติ

 

เขียนเมื่อ 
เป็นบทความที่ดีมาก ที่สามารถประยุกต์ใช้ในหลักแนวคิดทฤษฎีของความพอเพียง
เขียนเมื่อ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากจะไม่ขัด ต่อกระแสโลก ยังเป็นปรัชญาที่ทำให้ประเทศ ดำเนินอยู่ได้ด้วยความยั่งยืน ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
mynameis_kung
IP: xxx.246.159.1
เขียนเมื่อ 

IT ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวัน เป็นเครื่องมือในการในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการใช้อีเมลล์ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งหากเราใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องแล้ว ก็จะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ทางที่ดีแล้วควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมและมีศีลธรรม ซึ่งเห็นด้วยกับบทความนี้ที่ช่วยปลูกฝังสังคมและประชาชนให้พฤติและปฏิบัติในสิ่งที่ดี    

เขียนเมื่อ 
ใช้อีเมลล์ก็ต้องใช้ให้คุ้มค่าและมีประโยชน์นะคร้าบบ
เขียนเมื่อ 
ใช้อีเมลล์ก็ต้องใช้ให้คุ้มค่าและมีประโยชน์นะคร้าบบ
ดีน่ะที่เราได้เกิดเป็นคนไทยใต้ร่มโพธิสมภาร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้เรามีบุญ มีโอกาศเรียนรู้ และนำมาปฏิบัติเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนี
เขียนเมื่อ 

เขียนได้ดี น่าสนใจค่ะ